Så funkar din elnätsavgift

15 Maj 2024
Guider & tips

Genom nätavgiften är du som kund med och betalar för den gemensamma infrastrukturen som gör elanvändningen möjlig i Sverige. Infrastrukturen möjliggör allt det vi i vardagen tar för givet så som att ta en varm dusch när vi önskar, tända lampan mitt i natten, njuta av en kopp nybryggt kaffe på morgonen eller ha en fulladdad elbil när vi behöver det. Tack vare att elnätet transporterar el in till ditt hus eller företag kan vi ta detta och mycket mer för givet och lita på att vår vardag fungerar. 


Sveriges elnät är indelat i tre nivåer. Högst upp har vi transmissionsnätet, vilket är de allra största elledningarna som transporterar el från de stora elproducenterna till regionnäten. Transmissionsnätet kallas även stamnätet och ägs av Svenska kraftnät. Därefter kommer regionnätet som i sin tur levererar ut el till alla Sveriges lokalnät. I Sverige har vi tre regionnätsägare vilka är Vattenfall, E.ON och Ellevio. Därefter kommer den tredje och lägsta nivån som är lokalnäten vilket är de ledningar som distribuerar ut el till elanvändarna. Härryda Energi är ett lokalnät som vi äger och driver elnätet i stora delar av Härryda kommun. 
  
Elnätsmarknaden är ett monopol vilket är ett politiskt beslut då det skulle vara ineffektivt att bygga flera elnät parallellt. Det innebär att du som slutkund inte kan välja elnätsföretag utan det styrs geografiskt utifrån var i Sverige du bor. Dock innebär inte detta att elnätsföretagen kan ta ut vilka avgifter som helst utan Energimarknadsinspektionen sätter tydliga intäktsramar och kontrollerar att inget elnätsbolag tar ut för höga avgifter. Intäktsramarna beräknas utifrån hur väl elnätet underhålls samt vilka investeringar som är nödvändiga för att kunna täcka framtida behov av el i elnätsområdet. 
 
Vad består elnätsavgiften av? 
Via elnätsavgiften betalar du för den del du nyttjar av elnätet. Det vi som elnätsbolag tar betalt via nätavgiften ska täcka reparationskostnader, utbyggnad, renoveringar samt underhåll så som att hålla elledningarna fria från nedfallna träd och snö. I elnätsavgiften ingår även abonnemangsavgift till det nationella stamnätet samt regionnätet. Tittar du dig omkring när du är ute och går så ser du kraftledningar, elskåp och mottagarstationer, detta är infrastruktur som du är med och betalar för via din nätavgift. 
  
Utöver ovan nämnda delar så behöver nätbolaget även täcka upp kostnader för de nätförluster som ofrånkomligt uppstår vid all överföring av el i nätet. Nätförluster uppstår genom att det alstras värme i ledningar och transformatorer när elen transporteras, ungefär som när strömadaptern på en mobilladdare blir varm när telefonen laddas. Den värmen är en elförlust, och en del el går förlorad innan den nått fram till telefonen. Elnätsbolagen är skyldiga att ersätta det bortfall som nätförlusterna utger genom att köpa motsvarande mängd el från Nordpool.  
  
Många tycker att elnätskostnaderna ökat kraftigt de senaste åren och det kan till stor del bero på den statliga energiskatten. Tidigare betalade slutanvändaren denna skatt via sin elhandelsfaktura men 2018 flyttades denna över till elnätsfakturan. Energiskatten är ca 50% av elnätsfakturan för en normal villaägare. Totalt går ca 40% av det du betalar på din nätfaktura till ditt lokala elnätsföretag och av det skickas en del vidare till regionnätsföretagen och Svenska kraftnät. Resterande 60% är skatter och moms som skickas direkt vidare till Skatteverket. 
  
Den avgift du betalar till ditt elnätsföretag består av tre huvuddelar: 

  • Den fasta avgiften baseras på vilken huvudsäkring du har. Bor du i villa har du normalt 16A, 20A eller 25A, bor du i lägenhet har du oftast 16A. Ju högre huvudsäkring du har desto mer nyttjar du av elnätets kapacitet och din månadsavgift blir därför högre.
     
  • Den rörliga avgiften i öre/kWh kallas överföringsavgift och baseras på hur mycket el du använder. Denna avgift har inget att göra med det du betalar till ditt elhandelsbolag för din förbrukning utan är fortfarande en del av den totala kostnaden du betalar för att använda elnätet. Att avgiften är uppdelad på en fast och en rörlig del är för att du som kund ska betala i förhållande till hur mycket du använder, drar du ner på din elförbrukning så får du också en lägre total kostnad för elnätet. Det är alltså inte bara på elhandelsfakturan du kan spara pengar genom att använda mindre el.  
  • Energiskatten, som även denna betalas i öre/kWh, beslutas årligen av regeringen som senast i november meddelar vad den blir för kommande år. Denna skatt är en statlig punktskatt som elnätsföretaget betalar vidare till Skatteverket. Även totalkostnaden för denna del blir lägre ju mindre el du använder. 

 
Som nämndes ovan är både överföringsavgiften och energiskatten rörliga delar som betalas per förbrukad kWh. Så genom att förbruka mindre el kan du minska både din elnätsfaktura och din elhandelsfaktura. 
  
Vi på Härryda Energi har under många år planerat och arbetat för att våra kunder ska ha ett stabilt och vädertåligt elnät som klarar framtidens elbehov. Vi kan stolt säga att våra avbrott och avbrottstider är bland de lägsta i Sverige. Vi avväger också noggrant varje investering och eftersträvar att hålla elnätsavgiften så låg som möjligt för våra elanvändare i elnätet. Utan el stannar dagens samhälle och vår högsta prioritet är att se till att leverera trygg och säker el under alla årets timmar. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.