Gatubelysning

Sedan den 1 januari 2021 är det Härryda Energi som äger, driftar och underhåller gatubelysningen i Härryda Kommun.

Vem ansvarar för vilket område?

Härryda Energi ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen på allmän plats inom Härryda kommun.

Härryda kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. Det är alltså Härryda kommun som avgör var det ska lysa.

Är en gatulampa släckt?

Felanmäl gärna i Härryda kommuns app: ”felanmälan härryda”. I den kan du även felanmäla eller lämna synpunkter på sådant som rör kommunens gator, gång- och cykelbanor, parker, torg och parkeringar. Sök på ”felanmälan härryda”, där du laddar ner dina appar, så ska rätt app dyka upp.

Du kan även anmäla om trasig gatubelysning genom att ringa vår kundservice på 031-724 64 99 eller maila oss till info@harrydaenergi.se. Glöm inte att skriva vilken adress den trasiga belysningen finns på och ange hur många lampor som inte lyser. Ange gärna även belysningsstolpens id-nummer. Det hittar du på en klisterlapp på stolpen.

Vid akuta fel:

Akuta fel är då felet kan innebära fara för människor eller egendom. Det kan vara en påkörd stolpe som utgör trafikfara, en stolpe som saknar stolplucka eller som har vält.

Vid akuta fel, ring vår felanmälan för driftstörningar: 031-88 01 23. Där kan du nå oss dygnet runt.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.