Ansluta till elnätet

Ska du dra in el i fritidshuset, till ditt nybyggda hus eller till en verksamhet? Eller vill du återansluta en byggnad? Här hittar du information om hur en anslutning eller återanslutning till elnätet går till, hur lång tid det tar och vad det kan kosta.

Tänk på att du alltid ska börja med att kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till en ny byggnad, det gäller både permanent och tillfällig anslutning.

Så går en ny elanslutning till

 
1. Kontakta en behörig elinstallatör
Tillsammans med elinstallatören planerar du arbetet på din tomt och fyller i en föranmälan som skickas in till oss. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad.
2. Vi återkopplar till dig och din elinstallatör
Vi besvarar normalt din föranmälan inom ett par veckor. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara något längre.

Vid en anslutning av 16-25 Ampere i zon 1, där avståndet mellan anläggningen och närmaste möjliga anslutningspunkt är 0-199m, används föranmälan som en beställning och vi kan planera in vårt arbete direkt. Du får då en orderbekräftelse på din beställning.

Vid högre mätarsäkring eller längre avstånd än 199m från närmsta möjliga anslutning återkommer vi med offert till dig som behöver besvaras innan på kan påbörja vårt arbete.
3. Vi utför vårt arbete
När vi fått din beställning påbörjar vi arbetet. Om frambyggnad krävs påbörjas projektering och beredning. Efter beredningen vet vi mer om hur lång tid anslutningen beräknas ta.

Tiden det tar beror till stor del på de tillstånd som måste sökas hos markägare, kommun och länsstyrelse. Efter utfört arbete skickar vi ut en orderbekräftelse och installationsmedgivande. Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet. 
4. Elinstallatören utför sitt arbete
Tänk på att det är du som beställare som ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och anläggning. Nedan hittar du information kring utförande av schaktning med mera.  Allt arbete som kräver elbehörighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Så snart din anläggning är klar för anslutning ska din elinstallatör skicka in en färdiganmälan till oss.

Kabelförläggning i markAnslutning till fasadmätarskåpAnslutning av serviscentral
5. Vi bokar in och utför anslutningen av din fastighet
När alla förberedelser är klara sätter vi upp den nya elmätaren och ansluter din fastighet till elnätet. Elinstallatören kopplar sedan på elen i din bostad eller verksamhet.

När arbetet är färdigställt återställer vi marken utanför din tomt och du kan återställa marken på din tomt.

Priser för ny elanslutning

Priserna beror på avståndet (fågelvägen) mellan anläggningen och närmaste möjliga anslutningspunkt. Den extra meteravgiften tillkommer på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. 

Priserna sätts och bestäms av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) och uppdateras varje år, läs mer här. Observera att Ei redovisar priserna exklusive moms och vi redovisar dem nedan inklusive moms.


Mätarsäkring upp till 25 A:
Zon 1 (0-199m) Zon 2 (200-600m) Zon 3 (600-1200m) Zon 4 (1200-1800m)
44 375 kr 44 375 kr + 381,25 kr/m 196 875 kr + 901,25 kr/m  742 125 kr + 526,25 kr/m

 

Mätarsäkring 35 A eller över:

Pris enligt offert. Oberoende av avstånd, kontakta din elinstallatör som gör en föranmälan till oss, så återkommer vi med offert.

 

Tillämpningsregler

1. Anslutningsavgiften tas ut vid nyanslutning samt vid utökning som innebär att gränsen för tidigare betald anslutning överskrids.

2. Anslutningsavgiften inkluderar jordkabel (4-ledare) inom tomtgräns även i områden med huvudsakligen luftledningsnät. Denna jordkabel kallas för servisledning. Till anslutningsavgiften för max 25 A kommer en kostnad per meter om sträckan är längre än 200m (fågelvägen) från närmaste möjliga anslutningspunkt. Nätets utförande bestäms av Härryda Energi.

3. Servisledningens sträckning och leveranspunktens läge där anslutning sker till kunden, bestäms av Härryda Energi efter samråd med beställaren.

4. Servisledningen utförs alltid för trefasanslutning.

5. Beställaren svarar för schaktning och förläggning av kabelskyddsrör inom tomtgräns enligt anvisning från Härryda Energi. Härryda Energi tillhandahåller rör/slang, som hämtas av beställaren från Härryda Energis förråd.

6. Ansökan om anslutning utförs av behörig elinstallatör till Härryda Energi. Anmälan görs digitalt via vår hemsida.

7. Anslutningsavgiften betalas normalt av fastighetsägaren och är därför knuten till fastigheten om inget annat överenskommes. Anslutningsavgiften är inte återbetalbar om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänningsleverans.

 

Hur lång tid tar det?

Om din anslutning kräver en offert får du den vanligtvis inom en månad. Vi kommer alltid att kontakta dig och meddela om vi hinner till ditt önskade anslutningsdatum. Tiden det tar att slutföra anslutningen beror till stor del på om elledningar redan finns framdragna till din tomtgräns eller om en förstärkning och/eller nätutbyggnad krävs. Kräver din elanslutning att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga nytt, t.ex. en ny nätstation, tar det generellt sett längre tid. Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter, samt leveranstid av material. Det är därför viktigt att du, tillsammans med elinstallatören, skickar in föranmälan så snart det är möjligt. Du kan alltid kontakta oss redan när du planerar inför bygget för att få en tidsuppskattning. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.