Solenergi

Ta vara på solens energi med solceller, börja producera förnybar energi! Som mikroproducent har du möjlighet att långsiktigt dra ner dina energikostnader och därmed spara pengar, dessutom blir du mer självförsörjande och gör en insats för miljön.

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt. Solceller kan även öka värdet på din bostad. På många sätt blir alltså dina solceller en långsiktig investering för framtiden. Nedan finner du nyttig information för som har eller funderar på att skaffa solceller.

 

Skaffa solceller - så här går processen till:

Information till dig som beställare av solceller:

1. Inför installation av solceller

Så snart du beställt ditt solcellspaket får du i regel kontakt med en behörig elinstallatör som ska genomföra installationen av solcellerna. De allra flesta solcellsleverantörer har kontakt med, - eller egna anställda behöriga elinstallatörer. Om din leverantör inte har det behöver du ta kontakt med en behörig elinstallatör.

Din elinstallatör gör sedan en anmälan om produktionsanläggning och föranmälan till oss. Denna ska signeras av dig som beställare men det är elinstallatören som ansvarar för att ifyllda uppgifter är korrekta. Elinstallatören har i regel själv god koll på vilka dokument som ska skickas in, om inte, finns instruktion till installatören nedan.

Observera: Elinstallatören kan komma att be dig kontakta ditt elnätsföretag för ett elmätarbyte. Är du elnätskund hos Härryda Energi behöver du inte göra detta. Samtliga av våra elmätare är sedan 2020 redan anpassade för mätning av både ingående och utgående effekt. Ett elmätarbyte behöver alltså inte ske innan installation.

Tips! Kontrollera gärna så att elinstallatören har koll på att en elkopplare måste finnas på en åtkomlig plats. Detta är för att vi ska kunna jobba säkert på våra anläggningar i framtiden. Har ni koll på detta redan från start kommer det underlätta och förkorta processen att få igång dina solceller.

2. Klartecken från elnätsföretaget

Vi besvarar normalt föranmälan inom 14 dagar förutsatt att blanketten är ifylld korrekt. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara något längre. Därefter skickar vi ut en orderbekräftelse och installationsmedgivande. 
Nu har installatören fått klartecken att utföra arbetet.

3. Elinstallatören utför installationen

Så snart elinstallatören har slutfört installationen ska han eller hon skicka in en färdiganmälan till oss. När vi mottagit färdiganmälan planerar vi in en tid för kontroll av din anläggning, vilket normalt sker inom tio arbetsdagar. Normalt behöver du som kund inte vara närvarande vid denna kontroll. Så snart vi kontrollerat din anläggning återkopplar vi till dig om anläggningen är godkänd att tas i drift eller ej. Efter godkännande kan du starta igång din anläggning.

4. Slutlig administration och solcellsintyg

Slutligen administreras produktionen hos oss och vi skickar ut ett solcellsintyg till dig. Detta kan du behöva för att anmäla försäljning av producerad el till det elhandelsföretag du väljer att teckna avtal med. Har du elhandelsavtal hos Härryda Energi elhandel behöver du inte göra någonting utan du får ersättning från den dag din anläggning är godkänd att starta igång.

 

Information till dig som är elinstallatör

Nedan finner du blanketterna för anmälan om anslutning av produktionsanläggning.
Kolla om först om växelriktaren finns med i listan för Rikta rätt:

Rikta rätt
Finns växelriktaren med i listan för Rikta rätt, ska blanketten "Anmälan anslutning av produktionsanläggning enligt rikta rätt" användas. Hittar du inte växelriktaren i listan använd istället "Anmälan anslutning av produktionsanläggning".

Anmälan anslutning av produktionsanläggning enligt Rikta rättAnmälan anslutning av produktionsanläggning
Observera att det är ditt ansvar som elinstallatör att intyga att ifyllda uppgifter är korrekta. 

Vi använder oss av digital för- och färdiganmälan. Skapa ett konto och skickar in föranmälan här.

Obs! Tänk på att en elkopplare måste finnas på en åtkomlig plats så att vi kan jobba säkert på våra anläggningar. Har ni koll på detta redan från start kommer det underlätta och förkorta processen att få igång kundens solceller.

Vi besvarar normalt er föranmälan inom 14 dagar förutsatt att blanketten är ifylld korrekt. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara något längre. Därefter skickar vi ut en orderbekräftelse och installationsmedgivande.

 

 

Så kan du få ersättning för din överskottsproduktion:

Sälj din överskottsel till oss - Härryda Energi elhandel
För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Härryda Energi Elhandel samt ha en produktionsanläggning på maximalt 43,5kw och/eller en huvudsäkring på max 63A.

Är du redan elhandelskund blir du atomatiskt ersatt för det överskott du producerar. Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen är till självkostnadspris och följer Nord Pools timvisa spotpris per kWh minus myndighetsavgifter 2 öre per kWh.

Väljer du att sälja din överskottsel till oss kan du ha ett fastprisavtal alternativt ett timprisavtal för din förbrukning. Ditt överskott säljer du dock alltid till timpris. Har du tidigare haft ett rörligt elavtal hos oss kommer detta automatiskt övergå till ett timprisavtal den dag du startar igång din solcellsanläggning.

Är du inte redan elhandelskund hos oss men vill bli det så kan du teckna ditt elavtal här

Mer information om mikroproduktion gällande skatteregler se Skatteverket eller mer allmän information se Energimyndighetens hemsida Solportalen

Produktvillkor för mikroproduktion Elhandel:

Produktvillkor elhandel

Få nätnytta för din överskottsproduktion - Härryda Energi elnät
Din elnätsleverantör ersätter dig med nätnytta för din överskottsproduktion. Nätnyttan beräknas efter de kostnadsminskningar som elnätsföretaget får till följd av överskottsproduktionen. Är du producent i Härryda Energis elnät uppgår för närvarande ersättningen till 4,0 öre/kWh. Du behöver inte anmäla om nätnytta till oss. Så snart din solcellsanläggning är slutgodkänd och i drift kommer du få ersättning för nätnytta som redovisas på din nätfaktura från oss.
Ansök om skattereduktion från Skatteverket
Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. För aktuella regler och villkor se Skatteverket.se
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.