Bestämmelser för grävning

Bestämmelser i samband med arbeten nära Härryda Energi ABs kablar och elanläggningar i allmän mark och tomtmark.

Före arbetet

Innan grävningsarbete eller annat arbete under marknivå, påbörjas behöver du veta att du gräver i "ofarlig mark". Uppgift om kablarnas läge ska alltid hämtas först innan du gräver.

Beställ din Ledningsanvisning via Ledningskollen.se. Handläggning av ditt ärende tar i normalfallet 1-2 arbetsdagar. Gör vi bedömningen att en utsättning ska ske får du räkna med 5 arbetsdagar ytterligare. Ha därför god framförhållning vid beställning.

Viktigt!

Det är beställarens ansvar att innan påbörjat arbete läsa igenom villkor och riktlinjer och vidta de åtgärder som behövs.

Ansvar

Vid skada på Härryda Energis anläggningar är det bolag, eller person som ansvarar för arbetet, skyldig att ersätta de kostnader, som uppstått i samband med reparation av skadan.

Frågor?

Gäller frågan nya ledningsanvisningar vänligen vänd er till ledningskollen.se.

Gäller frågan ett befintligt ledningsanvisningsärende kontaktas Geomatikk, som hjälper Härryda Energi med ledningsanvisning, på följande sätt:

- Maila dina frågor till ledningsanvisning@geomatikk.se, vänligen ange ledningskollenärendet i mailrubrik eller i mailet.

- Det går också bra att ringa Geomatikks kundmottagning: 026-12 35 00, vänligen ha ditt ledningskollenärende framme när du ringer.

Gäller frågan akut ledningsanvisning vid samhällsfara kontaktas geomatikk omgående på 026-12 35 00.

Felanmälan

Om en anläggning/kablel blir skadad ska detta anmälas omedelbart till Härryda Energi på telefon 031 - 376 10 10 (kontorstid) eller 031 - 88 01 23 (dygnet runt).

Skadad kabel får inte vidröras. Det kan vara förenat med livsfara. Området ska spärras av och bevakas tills dess att Härryda Energi kommit till platsen.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.