Bestämmelser för grävning

Bestämmelser i samband med arbeten nära Härryda Energi ABs kablar och elanläggningar i allmän mark och tomtmark.

Före arbetet

Innan grävningsarbete eller annat arbete under marknivå, påbörjas behöver du veta att du gräver i "ofarlig mark". Uppgift om kablarnas läge ska alltid hämtas först innan du gräver.

Beställ din Ledningsanvisning via Ledningskollen.se. Handläggning av ditt ärende tar i normalfallet 1-2 arbetsdagar. Gör vi bedömningen att en utsättning ska ske får du räkna med 5 arbetsdagar ytterligare. Ha därför god framförhållning vid beställning.

Viktigt!

Det är beställarens ansvar att innan påbörjat arbete läsa igenom villkor och riktlinjer och vidta de åtgärder som behövs.

Ansvar

Vid skada på Härryda Energis anläggningar är det bolag, eller person som ansvarar för arbetet, skyldig att ersätta de kostnader, som uppstått i samband med reparation av skadan.

Frågor?

Gäller frågan nya ledningsanvisningar vänligen vänd er till ledningskollen.se.

Gäller frågan ett befintligt ledningsanvisningsärende kontaktas Geomatikk, som hjälper Härryda Energi med ledningsanvisning, på följande sätt:

- Maila dina frågor till ledningsanvisning@geomatikk.se, vänligen ange ledningskollenärendet i mailrubrik eller i mailet.

- Det går också bra att ringa Geomatikks kundmottagning: 026-12 35 00, vänligen ha ditt ledningskollenärende framme när du ringer.

Gäller frågan akut ledningsanvisning vid samhällsfara kontaktas geomatikk omgående på 026-12 35 00.

Felanmälan

Om en anläggning/kablel blir skadad, trots försiktighet, ska detta anmälas omedelbart till Härryda Energi på telefon 031 - 724 64 70 (kontorstid) eller 031 - 88 01 23 (dygnet runt).

Skadad kabel får inte vidröras. Det kan vara förenat med livsfara. Området ska spärras av och bevakas tills dess att Härryda Energi kommit till platsen.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.