Miljöpolicy


Vi på Härryda Energi känner ett ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill genom kretsloppstänkande och aktsamhet ständigt förbättra vårt miljöarbete samt minska vår negativa miljöpåverkan. Detta genomsyrar alla delar av verksamheten.

      • Miljöhänsyn tas i allt från inköp av material och tjänster till vår egen energianvändning, avfallshantering och  transportplanering.
  • Vi har en bra hantering av kemikalier/petrokemiska produkter i syfte att undvika utsläpp och föroreningar.
  • Vi tillgodoser även att lagar, förordningar och andra krav följs med god marginal.
  • Samtliga medarbetare känner till miljöpolicyn och har kunskap att visa miljöhänsyn i sitt dagliga arbete.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.