Miljödiplomering


Engagemang för framtiden!


I början av 2010 genomfördes en miljöutredning. Den blev starten på processen att miljödiplomera företaget. Genom miljödiplomeringen har vi byggt upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar. Den 4 februari 2011 blev företaget miljödiplomerat för första gången. Det är vi stolta över!
Diplomeringen innebär att vi aktivt arbetar med att minska vår påverkan på miljön och bidrar till ett hållbart samhälle.

Miljömål finns för följande områden:

  • Transporter
  • Avfall
  • Energianvändning
  • Utsläppsrisker
  • Kemikaliehantering

Miljödiplom


Förnybart bränsle i våra servicebilar

När vi utför nya miljömässiga åtgärder gör vi alltid en analys över vad som gör mest nytta. Hösten 2020 bytte vi bränsle till HVO100 i våra arbetsbilar, en åtgärd som gör stor nytta redan nu.

Vi beräknar att minska våra utsläpp med ca 49 700 kg koldioxidekvivalenter per år, jämfört med om ren diesel hade använts. Beräkningen sker utifrån gällande lagstiftning i hållbarhetslagen och omfattar alla utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas i hela produktionskedjan från insamling av råvara till produktion och distribution av färdigt bränsle, enligt energifabriken. Läs gärna mer om bränslet på energifabriken.se.

I framtiden är målet även att utöka andelen arbetsbilar som går på el. Marknaden erbjuder allt bättre arbetsfordon med el som drivmedel, därför undersöker vi kontinuerligt möjligheterna att successivt ersätta äldre fordon mot nya elfordon. Många av våra arbetsfordon behöver kunna gå många mil per dag och ta sig fram genom ibland mycket besvärlig terräng. Att byta till bränslet HVO100 är därför ett bra första steg som gör stor skillnad redan nu.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.