Miljödiplomering


Engagemang för framtiden!


I början av 2010 genomfördes en miljöutredning. Den blev starten på processen att miljödiplomera företaget. Genom miljödiplomeringen har vi byggt upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar. Den 4 februari 2011 blev företaget miljödiplomerat för första gången. Det är vi stolta över!
Diplomeringen innebär att vi aktivt arbetar med att minska vår påverkan på miljön och bidrar till ett hållbart samhälle.

Miljömål finns för följande områden:

  • Transporter
  • Avfall
  • Energianvändning
  • Utsläppsrisker
  • Kemikaliehantering

Miljödiplom


Förnybart bränsle i våra servicebilar

När vi utför nya miljömässiga åtgärder gör vi alltid en analys över vad som gör mest nytta. Hösten 2020 bytte vi bränsle till HVO100 i våra arbetsbilar, en åtgärd som gör stor nytta redan nu.

Vi beräknar att minska våra utsläpp med ca 49 700 kg koldioxidekvivalenter per år, jämfört med om ren diesel hade använts. Beräkningen sker utifrån gällande lagstiftning i hållbarhetslagen och omfattar alla utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas i hela produktionskedjan från insamling av råvara till produktion och distribution av färdigt bränsle, enligt energifabriken. Läs gärna mer om bränslet på energifabriken.se.

I framtiden är målet även att utöka andelen arbetsbilar som går på el. Marknaden erbjuder allt bättre arbetsfordon med el som drivmedel, därför undersöker vi kontinuerligt möjligheterna att successivt ersätta äldre fordon mot nya elfordon. Många av våra arbetsfordon behöver kunna gå många mil per dag och ta sig fram genom ibland mycket besvärlig terräng. Att byta till bränslet HVO100 är därför ett bra första steg som gör stor skillnad redan nu.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.