Mer om företaget

Härryda Energis huvuduppgift är att ansvara för distribution av el till hushåll och företag inom vårt distributionsområde, vilket innefattar kommundelarna Mölnlycke, Landvetter, Härryda och Hindås.

Vi har även ansvar för själva nätets kvalitet, utbyggnad och underhåll.

Distributionsområdet sammanfaller i stora delar med kommungränsen för Härryda kommun, men det finns några avvikelser, se kartbilden längst ner på sidan. Vi distribuerar el till totalt ca 15 000 kunder.

Härryda Energi AB bildades 1987 och är ett bolag som i sin helhet ägs av Härryda kommun. Vårt kontor, personalutrymmen och förråd finns på Kabelvägen i Mölnlycke. Vi är 33 anställda.

Vår styrelse består av politiker från Härryda kommun. I styrelsen ingår även personalrepresentanter från de fackliga organisationerna vid företaget.

 

Elhandel

Sedan 2010 har vi även elhandel. Härryda Energi Elhandel AB ( Orgnr: 556799-5112) är ett dotterbolag till Härryda Energi AB. Härryda Energi Elhandel har fokus på försäljning av el till konsumenter i Härryda kommun, men även till företag och föreningar.

 

Laddstationer

Härryda Energi har även laddstationer för elbilar i Härryda kommun. För mer information, klicka här!

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.