Härryda Energi 30 år

För över 30 år sedan bildades Härryda Energi. Redan år 1977 började företagets grund i form av en kommunal förvaltning genom en sammanslagning av Hindås Elförening, Landvetter EDF (Eldistributionsförening) och Råda Elverk och fick namnet Härryda Elverk även kallat Elverket.

September 1987 bildades Härryda Energi AB och blev ett fristående aktiebolag ägt av Härryda kommun till 100 %. 1988 flyttades Härryda Energi AB från kommunhuset till Solsten i Mölnlycke och bidrar idag med samhällsnytta på affärsmässiga grunder för våra kunder/kommuninvånare i Härryda.Utveckling från år 1987 tills idag

Mer vädersäkrat elnät

Bakåt i tiden fanns betydligt mer luftledning och transformatorer placerade högt på trädstolpar. I dag har vi mer nergrävd elkabel och skyddande nätstationer. I besvärlig terräng eller vid speciella förhållanden används starkare luftledningar med specialskydd för att stå emot stormar och klara fallande träd bättre.

Smarta elmätare

Elmätarna i varje hus är numera mer smarta Elmätare och elanvändningen hemma i varje hus rapporterar in dagligen automatiskt mätarställning till Härryda Energi, sk fjärravlästa elmätare. Förr i tiden lästes elanvändningen av en gång per år och oftast genom att vi hade flera personer som läste av elmätaren manuellt. I dag finns bättre energistatistik och därmed mer exakta fakturor med rätt mängd elanvändning.

Fjärrstyrning av elnätet

Inom Härryda kommun finns stora områden med vacker, men svåråtkomlig terräng. Att hitta var elkabeln gått sönder till fots i ett sådant område tar tid. Härryda Energi har under senare år satsat på fjärrstyrning av elnätet, för att snabbare kunna se var elavbrottet är och kunna felavhjälpa felet snabbare. Just för att öka tillgängligheten av el hos dig som kund.  

Härryda kommun som en del i storstadsregionen Göteborg kommer att fortsätta att utvecklas. Samma kommer Härryda Energi att göra med förbättrat elnät framtida teknik, med nya möjligheter.


 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.