Vilket elavtal ska man välja när priserna sjunker?

May
22

Elpriserna är nu på den lägsta nivån på många år. De fasta elavtalen tecknas till bra pris samtidigt som det rörliga elpriset är ännu lägre just nu. Hur ska man göra när elpriserna sjunker? Är det klokt att binda sitt elavtal eller ska man välja att följa elprisernas upp och nedgång med det rörliga elavtalet? Vi frågar Carina, kundservicemedarbetare på Härryda Energi med 13 års erfarenhet av elhandelsbranschen.


- Det är omöjligt att se alla händelser i framtiden och därmed vilken avtalsform som är bäst för det enskilda hushållet. Framförallt är det väldigt svårt att förutspå hur elpriserna kommer utvecklas över en längre tid. Om inte annat så har de senaste åren bevisat detta för oss. Generellt tenderar vinterhalvåret att innebära högre elpriser, men vintern 2020 visade att en riktigt mild och nederbördsrik vinter istället kan innebära hastigt sjunkande elpriser. Omvänt gäller varmare perioder som vår, sommar och tidig höst. Under våren och in på sommaren tenderar elanvändningen att gå ner vilket som oftast leder till något lägre elpriser men under sommaren 2018 orsakade bland annat värme och torka tillsammans med en begränsad kapacitet i kärnkraften att elpriserna istället gick upp rejält.

På Härryda Energi försöker vi därför alltid råda våra kunder att fatta ett beslut baserat på sina egna behov. Det finns fördelar med båda typerna av elavtal. Har du ett rörligt elpris just nu har du förmodligen märkt att elräkningen under början av 2020 varit lägre än de senaste åren. Med ett rörligt elavtal följer priserna börsen vilket innebär att man direkt berörs av eventuella lägre prislägen som detta. Nackdelen är att utvecklingen även kan gå åt andra hållet. Ett hushåll som klarar av eventuellt ökande elpriser kan gynnas av denna avtalsform som sett över en lång tid, har varit det mest ekonomiskt fördelaktiga. En annan fördel är att elavtalet löper på tillsvidare, så förutom att betala räkningarna i tid, behöver man inte ägna mycket mer tanke åt sitt elavtal.

Tycker man däremot om tryggheten i att kunna förutspå ungefär vilka kostnader man betalar för sin el varje månad kan ett fast elavtal vara bättre. Många elanvändare som behöver mer el, till exempel villakunder eller verksamheter väljer denna avtalsform och väljer då att köpa till en omteckningsrätt. Omteckningsrätten innebär att man får möjlighet att teckna om sitt elavtal till ett minst lika långt avtal en gång under avtalsperioden. Detta gör att man kan hålla ögonen öppna för eventuella elprisnedgångar och passa på att teckna om sitt elavtal när priserna är låga, - som nu. De fasta elavtalen kan tecknas för olika lång tid. På Härryda Energi har vi ett kort elavtal som löper under ca ett år samt ett långt elavtal som löper under ca tre år. Om det är en bra affär att teckna ett fast elavtal just nu är omöjligt att svara på, - men är det någon gång man ska teckna ett fast elavtal, ja då är det såklart när elpriserna är låga.

Är de låga elpriserna här för att stanna?
Det är svårt att på längre sikt veta om elpriserna kommer att öka eller sjunka. Vad vi vet just nu är att vattenmagasinen är väl fyllda och vi går mot varmare och ljusare tider vilket generellt innebär mindre elanvändning. Skulle vi däremot få en ny torr och varm sommar, med begränsad kapacitet i kärnkraften, likt sommaren 2018 (som orsakade de högsta elpriserna på flera år), ja då minskar tillgången på el och priserna kan gå upp igen trots lägre elanvändning.

Finns det andra aspekter att tänka på vid val av elavtal?
Ja självklart finns det det. För många människor är det idag viktigt att göra hållbara val som gynnar vår miljö. Många, framförallt yngre personer anser att klimatförändringarna är en av de viktigaste samhällsfrågorna idag enligt bl.a. WWF. Vi märker att miljöaspekten spelar en allt större roll vid val av elavtal. När man tecknar elhandelsavtal med Härryda Energi köper man alltid förnybar el från 100 % vattenkraft som dessutom är miljövarudeklarerad enlig EPD®. Det är ett av våra sätt att bidra till en mer hållbar framtid.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.