Rekordmild vinter och låga elpriser

May
17

Vanligtvis innebär den svenska vintern låga temperaturer med snö, is och tjäle. Då ökar behovet att värma och lysa upp våra hem och verksamheter. Det innebär att elanvändningen, dvs efterfrågan på el ökar. Produktionen av el ökar också, dvs utbudet ökar, men inte alltid i samma takt. Generellt sett stiger elpriserna därför under en mer normal vinter, vilket för de flesta innebär högre elkostnader. Under vintern 2020 blev däremot prisläget annorlunda.

I januari månad sjönk elpriserna drastiskt och trenden med lägre elpriser fortsatte långt in i maj. Det rörliga elpriset hos Härryda Energi ligger just nu på under 20 öre/kWh inkl. elcertifikat och moms, vilket är det lägsta elpriset på många år! Historiskt har medelspotpriset på den nordiska elbörsen, och elpriserna inte haft samma låga nivå sedan år 2000 enligt Energimyndigheten.

Elpriserna påverkas av flera faktorer som ex. väder, ekonomi, valutor, andra råvaror som kol och olja, utsläppsrätter m.m. Men framförallt påverkas elpriserna av efterfrågan på el och tillgången till el via vind-,vatten- och kärnkraft etc. Vintern 2019/2020 var både rekordmild och rekordblöt på flera ställen i Sverige. Enligt en beräkning av medelvärdet baserat på 35 mätstationer i landet, var vintern 2020 den varmaste noterade vintern någonsin. Dessutom var det en nederbördsrik årstid på flera håll och på vissa platser var den rekordblöt enligt SMHI. Den rikliga nederbörden under vintern/våren gav ett stort tillskott i den nordiska vattenkraften.

Efterfrågan på el sjunker normalt såhär års. Djupare analyser baserat på många veckors tid visar att Coronaviruset(covid-19) har haft viss effekt på elanvändningen generellt. I en jämförelse med genomsnittet för motsvarande period de senaste fem åren syns en nedgång. Detta beror mycket på att större industrier bl.a. bilindustrin, pappersbruk m.m. har minskat sin produktion. Även detta påverkar att elpriserna sjunker.

Framförallt är det tillgången på vattenkraft som haft en stor inverkan på priset. Just nu är vattenmagasinen välfyllda och marknaden förväntas ha fortsatt stor tillgång på vattenkraft eftersom vårfloden med smältande snö och is fyller på och ökar utbudet på el. På Nasdaq kan man utläsa marknadens syn på elpriserna framöver. Enligt dessa förväntas spotpriserna hålla sig på en låg nivå en bra bit in på hösten och eventuellt in på nästa år.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.