På gång i elnätet! - Lahall, Finnsjön

Mar
01

Just nu arbetar vi för fullt med vädersäkring och förstärkning av elnätet i Lahall, Finnsjön. Arbetet är ett av våra större projekt under året 2021 och syftar till att ge våra kunder en bättre elkvalitét och leverans.

Vädersäkringen och förstärkningen i Lahall fyller många syften. Dels gräver vi ner kabel som ersätter befintlig luftledning, detta minskar risken för skador orsakade av väder eller trädpåfall. Samtidigt höjer vi kapaciteten på linjen genom att förstärka kablarna. Totalt kommer ca 3,5 km högspänningskabel och 2 km lågspänningskabel grävas ner och ersätta nuvarande luftledningar.

Fyra nya nätstationer utrustade med fjärrövervakning och fjärrstyrning kommer att komma på plats. Fjärrövervakning och fjärrstyrning gör att vi snabbare kan hitta eventuella fel och koppla om strömmen så att våra kunder snabbt kan få elen tillbaka vid eventuella elavbrott. Något som är möjligt på alla platser där vi har redundans i nätet.

Samtidigt som detta arbete pågår kommer vi att byta ut befintliga belysningsstolpar i trä, till nya stålstolpar. Något som ingår i vårt underhållsarbete med gatubelysningsnätet som Härryda Energi äger och underhåller sedan den första januari 2021.

Arbetet har pågått sedan november 2020 och planeras att vara färdigställt innan sommaren 2021.

Kunder som kommer att påverkas av tillfälliga, planerade elavbrott, kommer att aviseras i god tid via brev.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.