Förbättrat elnät i Benareby

Sep
23

I Benareby har nu 5 nya fastigheter har fått elanslutning, flera kilometer nya kablar för slingmatning har lagts, 4 nya nätstationer som ersätter gamla har satts upp och 2 helt nya nätstationer har tillkommit.

Du som bor i Benarebyområdet har med stor sannolikhet sett att vi varit där och arbetat. Arbetet är nu klart och vi kommer snart att märka av elnätsfärbättringarna i detta område. Den nya elslingan till exempel gör att vi nu kan mata ström ”från andra hållet” vid eventuella elavbrott. De nya nätstationerna, som är utrustade med automatiserade felsökningssystem, gör att vi nu snabbare kan felsöka i vilken kabel ev. fel ligger och därmed också snabbare åtgärda det. Många av stationerna har dessutom även utrustats med fjärromkoppling vilket gör att vi kan koppla om elen på distans.

– Med detta elnätsunderhåll kortar vi ner tiden för eventuella elavbrott väsentligt och vi kan göra mycket snabbare omkopplingar vid eventuella elfel, så att kunderna får el snabbare. Magnus Johnsson, drifttekniker.

Tidigare låg ledningarna och stationerna i Benareby radiellt* vilket gjorde att fler kunder blev berörda av elavbrottet under en längre tid. Överallt i Benareby där vi har grävt för nya elkablar, har vi samtidigt förberett med rör för fiber. I samband med projektet för förbättrat elnät i Benareby utfördes även ett ytterligare projekt där 5 st nya fastigheter, vid Yxsjön, fick anslutning till elnätet. Därav denna härliga bilden till sjöss! Vill du veta mer om våra elnätsprojekt, läs gärna vidare här.

* Elledningarna löper ut till elanvändarna som ekrar i ett hjul

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.