Nyheter

Jun
30

Vårt planerade storkalas den 12 september 2020 flyttas fram ytterligare, på grund av Covid 19.

Information om nytt datum och aktiviteter kommer att aviseras i god tid via hemsida och post. Vi ser fram emot en härlig kalasdag med tårta, korv och många roliga aktiviteter när förutsättningarna återigen är mer normala.

Under tiden fortsätter vi att leverera trygg och säker el till dig och alla våra kunder precis som vanligt. Vi har en långsiktig beredskap och följer aktivt riktlinjer från aktuella myndigheter, så att du kan känna dig helt trygg.

Tills vi ses igen, ta hand om dig och varandra.
Vi önskar dig en riktigt härlig sommar!

May
22

Elpriserna är nu på den lägsta nivån på många år. De fasta elavtalen tecknas till bra pris samtidigt som det rörliga elpriset är ännu lägre just nu. Hur ska man göra när elpriserna sjunker? Är det klokt att binda sitt elavtal eller ska man välja att följa elprisernas upp och nedgång med det rörliga elavtalet? Vi frågar Carina, kundservicemedarbetare på Härryda Energi med 13 års erfarenhet av elhandelsbranschen.


- Det är omöjligt att se alla händelser i framtiden och därmed vilken avtalsform som är bäst för det enskilda hushållet. Framförallt är det väldigt svårt att förutspå hur elpriserna kommer utvecklas över en längre tid. Om inte annat så har de senaste åren bevisat detta för oss. Generellt tenderar vinterhalvåret att innebära högre elpriser, men vintern 2020 visade att en riktigt mild och nederbördsrik vinter istället kan innebära hastigt sjunkande elpriser. Omvänt gäller varmare perioder som vår, sommar och tidig höst. Under våren och in på sommaren tenderar elanvändningen att gå ner vilket som oftast leder till något lägre elpriser men under sommaren 2018 orsakade bland annat värme och torka tillsammans med en begränsad kapacitet i kärnkraften att elpriserna istället gick upp rejält.

På Härryda Energi försöker vi därför alltid råda våra kunder att fatta ett beslut baserat på sina egna behov. Det finns fördelar med båda typerna av elavtal. Har du ett rörligt elpris just nu har du förmodligen märkt att elräkningen under början av 2020 varit lägre än de senaste åren. Med ett rörligt elavtal följer priserna börsen vilket innebär att man direkt berörs av eventuella lägre prislägen som detta. Nackdelen är att utvecklingen även kan gå åt andra hållet. Ett hushåll som klarar av eventuellt ökande elpriser kan gynnas av denna avtalsform som sett över en lång tid, har varit det mest ekonomiskt fördelaktiga. En annan fördel är att elavtalet löper på tillsvidare, så förutom att betala räkningarna i tid, behöver man inte ägna mycket mer tanke åt sitt elavtal.

Tycker man däremot om tryggheten i att kunna förutspå ungefär vilka kostnader man betalar för sin el varje månad kan ett fast elavtal vara bättre. Många elanvändare som behöver mer el, till exempel villakunder eller verksamheter väljer denna avtalsform och väljer då att köpa till en omteckningsrätt. Omteckningsrätten innebär att man får möjlighet att teckna om sitt elavtal till ett minst lika långt avtal en gång under avtalsperioden. Detta gör att man kan hålla ögonen öppna för eventuella elprisnedgångar och passa på att teckna om sitt elavtal när priserna är låga, - som nu. De fasta elavtalen kan tecknas för olika lång tid. På Härryda Energi har vi ett kort elavtal som löper under ca ett år samt ett långt elavtal som löper under ca tre år. Om det är en bra affär att teckna ett fast elavtal just nu är omöjligt att svara på, - men är det någon gång man ska teckna ett fast elavtal, ja då är det såklart när elpriserna är låga.

Är de låga elpriserna här för att stanna?
Det är svårt att på längre sikt veta om elpriserna kommer att öka eller sjunka. Vad vi vet just nu är att vattenmagasinen är väl fyllda och vi går mot varmare och ljusare tider vilket generellt innebär mindre elanvändning. Skulle vi däremot få en ny torr och varm sommar, med begränsad kapacitet i kärnkraften, likt sommaren 2018 (som orsakade de högsta elpriserna på flera år), ja då minskar tillgången på el och priserna kan gå upp igen trots lägre elanvändning.

Finns det andra aspekter att tänka på vid val av elavtal?
Ja självklart finns det det. För många människor är det idag viktigt att göra hållbara val som gynnar vår miljö. Många, framförallt yngre personer anser att klimatförändringarna är en av de viktigaste samhällsfrågorna idag enligt bl.a. WWF. Vi märker att miljöaspekten spelar en allt större roll vid val av elavtal. När man tecknar elhandelsavtal med Härryda Energi köper man alltid förnybar el från 100 % vattenkraft som dessutom är miljövarudeklarerad enlig EPD®. Det är ett av våra sätt att bidra till en mer hållbar framtid.

May
17

Vanligtvis innebär den svenska vintern låga temperaturer med snö, is och tjäle. Då ökar behovet att värma och lysa upp våra hem och verksamheter. Det innebär att elanvändningen, dvs efterfrågan på el ökar. Produktionen av el ökar också, dvs utbudet ökar, men inte alltid i samma takt. Generellt sett stiger elpriserna därför under en mer normal vinter, vilket för de flesta innebär högre elkostnader. Under vintern 2020 blev däremot prisläget annorlunda.

I januari månad sjönk elpriserna drastiskt och trenden med lägre elpriser fortsatte långt in i maj. Det rörliga elpriset hos Härryda Energi ligger just nu på under 20 öre/kWh inkl. elcertifikat och moms, vilket är det lägsta elpriset på många år! Historiskt har medelspotpriset på den nordiska elbörsen, och elpriserna inte haft samma låga nivå sedan år 2000 enligt Energimyndigheten.

Elpriserna påverkas av flera faktorer som ex. väder, ekonomi, valutor, andra råvaror som kol och olja, utsläppsrätter m.m. Men framförallt påverkas elpriserna av efterfrågan på el och tillgången till el via vind-,vatten- och kärnkraft etc. Vintern 2019/2020 var både rekordmild och rekordblöt på flera ställen i Sverige. Enligt en beräkning av medelvärdet baserat på 35 mätstationer i landet, var vintern 2020 den varmaste noterade vintern någonsin. Dessutom var det en nederbördsrik årstid på flera håll och på vissa platser var den rekordblöt enligt SMHI. Den rikliga nederbörden under vintern/våren gav ett stort tillskott i den nordiska vattenkraften.

Efterfrågan på el sjunker normalt såhär års. Djupare analyser baserat på många veckors tid visar att Coronaviruset(covid-19) har haft viss effekt på elanvändningen generellt. I en jämförelse med genomsnittet för motsvarande period de senaste fem åren syns en nedgång. Detta beror mycket på att större industrier bl.a. bilindustrin, pappersbruk m.m. har minskat sin produktion. Även detta påverkar att elpriserna sjunker.

Framförallt är det tillgången på vattenkraft som haft en stor inverkan på priset. Just nu är vattenmagasinen välfyllda och marknaden förväntas ha fortsatt stor tillgång på vattenkraft eftersom vårfloden med smältande snö och is fyller på och ökar utbudet på el. På Nasdaq kan man utläsa marknadens syn på elpriserna framöver. Enligt dessa förväntas spotpriserna hålla sig på en låg nivå en bra bit in på hösten och eventuellt in på nästa år.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.