Nyheter

Jan
20

Idag gick regeringen ut med mer information om elpriskompensationen. Nedan finns en sammanställning av den information regeringen hittills gått ut med. Se mer på regeringen.se

Vanliga frågor och svar om elpriskompensationen sammanställt av regeringen

Observera att informationen nedan kommer ifrån regeringen och inte från Härryda Energi. Du bör därför inte vända dig till oss vid synpunkter eller frågor kring förslaget. Vi hjälper till så gott vi kan, men är inte beslutsfattare i frågan och kan därför inte stå till svars för varför kompensationen sker på detta sätt. 

Fler frågor och svar finns på regeringen.se
 

Varför har förslaget tagits fram?

Med anledning av de exceptionellt höga elpriserna under vintern väljer regeringen att gå fram med en elpriskompensation. Stödet når omkring 2 miljoner hushåll, mer än vart tredje hushåll i Sverige.

Vad innebär förslaget?

Regeringen avsätter drygt sex miljarder/knappt sju miljarder för att ge stöd till de ca. 2 miljoner hushåll som har de högsta elräkningarna. Ersättning avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.
Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får totalt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr. Se tabellen nedan under frågor och svar för alla steg i preliminär trappa.

Hur ska det gå till?

Det här är komplexa regelverk. För regeringen är det viktigt att inom rimlig tid utforma en åtgärd som ger adekvat stöd till drabbade hushåll. Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Medlen kommer alltså att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen. Det bygger på en frivillig modell där elnätsbolagen kan åta sig att förmedla stödet från utbetalande myndighet till berörd kund. Det exakta ersättningsförfarandet bestäms av respektive elnätsbolag.

Kommentar från Härryda Energi:
Beslutet om elpriskompensation kommer från regeringen och betalas ut via elnätsfakturan från ditt elnätsföretag, trots att kompenseringen egentligen gäller för elpriset hos ditt elhandelsföretag (som du tecknat ditt elavtal med). Ersättningen bestäms av den ersättningstrappa som regeringen tagit fram. Se nedan.


När kommer pengarna?

Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta ändamål i en extraändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas därefter fatta beslut om ändringsbudgeten någon gång i slutet av februari.

Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels på hur kundens valt att hantera sin elräkning. Elnätbolaget kan till exempel antingen göra en utbetalning till kunden eller kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär. Har en kund till exempel kvartalsvis faktura och elnätsbolaget valt att kreditera nästkommande faktura kan det av den anledningen dröja längre än om kunden har månadsvis fakturering.

Kommentar från Härryda Energi:
Då beslut om detta kommer komma från regeringen i slutet av februari kan Härryda Energi ännu inte redogöra för när kompensationen kan delas ut via oss. Vi kommer successivt fylla på denna information när beslutet kommer och vi hunnit se över hur utbetalningen ska gå till rent administrativt.

Var kan jag få information?

Full information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringen.se. Sök information där, ring inte ert elbolag eller elnätsbolag.

För vilka månader gäller stödet?

December 2021, januari 2022 och februari 2022.

Vilka kan få kompensation?

Omkring 2 miljoner svenska hushåll kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller både de med högre och lägre förbrukning, från 700 kWh per månad till 2000 kWh. månad. De hushåll som har drabbats av höga elräkningar under vintermånaderna ska få stöd.

Hur ser ersättningstrappan ut?

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000


Vad kostar det?

Totalkostnaden för ersättningen landar på strax under 7 miljarder enligt de beräkningar regeringen har gjort. Det exakta beloppet går inte att fastställa förrän januari och februari är slut och det går att se hur mycket el hushållen har använt.

Måste jag söka pengarna, eller hur kommer det här att fungera?

Nej, du behöver inte söka pengarna, utbetalningen kommer att ske automatiskt från ditt elnätsbolag. Du behöver inte göra något själv.

Hur mycket kan det här betyda för mig som enskild konsument?

Som mest kan man få totalt 2000 kronor per månad för december, januari och februari. Både de som har en högre och en lägre elförbrukning, från en nivå om 700 kWh/månad kan få stödet. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning.

Hur får jag pengarna, får jag en utbetalning?

Du kommer att få pengarna via elnätsbolaget, antingen genom en utbetalning eller kreditering på fakturan. Sker det genom kreditering kan pengarna komma dig genom att beloppet dras av på flera elnätsräkningar tills du har fått hela beloppet. Hur du får pengarna kan du som kund inte välja utan är upp till elnätsbolaget.

Vad händer om jag har flyttat?

Det är den som står på fakturan när ersättningen betalas ut som får pengarna. Så har du flyttat innan du får pengarna så får du inga pengar.

Får man stödet om man har flera bostäder? Fritidshus och bostad?

Ja, du får ett stöd per hus.

Kommer jag som bor i lägenhet att kunna få del av det här?

Ja, om du har haft en hög elförbrukning. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på om du bor i lägenhet, villa eller radhus. Du ska ha haft en hög elförbrukning och därigenom en hög elräkning.

Gäller det här i hela Sverige?

Ja.

Varför får de med fast avtal stöd? De har ju inte drabbats av prisökningarna?

De som har fastprisavtal har en slags försäkring. De har betalat mer varje månad under en längre tid för att försäkra sig mot oväntade höjningar och dessutom har priserna på nya fastprisavtal nu gått upp. Även den som sprider ut kostnaden för det här över längre tid ska ha rätt till ersättning.

Observera att ovan information kommer ifrån regeringen och inte från Härryda Energi. Du bör därför inte vända dig till oss vid synpunkter eller frågor kring förslaget. Vi hjälper till så gott vi kan, men är inte beslutsfattare i frågan och kan därför inte stå till svars för varför kompensationen sker på detta sätt. 

Mer information finns på regeringen.se

Jan
17

Hej!

Nu är det många som ringer till oss med frågor om sitt elavtal, fakturan och elpriserna. Just nu har vi tyvärr lägre bemanning än normalt i vår kundservice på grund av sjukdom. Därför kan det dröja längre än vanligt innan du får svar på ditt ärende. Men vi gör vårt bästa för att besvara både samtal och mejl så snart som möjligt!

 

Här har vi samlat genvägar till vart du kan lösa de flesta ärenden på egen hand:

Vid frågor om vilket elavtal eller elpris du har;
Logga in på Mina sidor. Under "avtal - och anläggningsuppgifter" hittar du information om både avtalsform (rörligt eller fast) och vilket elpris du har.

Saknar du senaste fakturan eller vill se och jämföra tidigare fakturor?
Logga in på Mina sidor och klicka på "Mina fakturor".

Vill du förnya ditt elavtal från rörligt pris till fastpris, eller teckna ett nytt avtal?
Klicka här för att teckna ditt elavtal. Skriv in din postadress, välj det elavatal du önskar och fyll i formuläret.

Ska du anmäla in eller utflytt från elnätet? 
Klicka här för att anmäla direkt via hemsidan.

Söker du information om varför elpriset är så högt just nu?
Se här: Viktig information angående elpriserna just nu

Svar på de vanligaste frågorna hittar du här:
Vanliga frågor och svar

För övriga ärenden, vänligen kontakta oss i första hand på info@harrydaenergi.se, vid brådskande frågor på 031-724 64 99.

På grund av den ökande smittspridningen i samhället har vi beslutat att stänga receptionen för besök just nu. 

Tack för din förståelse!

Mvh, Kundservice

Jan
13

 

Varför är elpriset så högt?

Låga temperaturer, mindre vind och höga bränslepriser i Europa tillsammans med hög efterfrågan på el har drivit upp elpriset till väldigt höga nivåer de senaste månaderna.

I debatten om elpriserna talas det nu framförallt om hur mycket vi i södra Sverige påverkas av elpriserna på kontinenten, där både gas och kolpriserna skenar. Under hösten har Europa sett en större efterfrågan på naturgas samtidigt som Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket även påverkar elpriserna i Sverige. 

 

Elprisstöd från regeringen

Prisläget är nu så pass extremt att regeringen i veckan höll en pressträff där dom presenterade en plan för att kompensera de hushåll i Sverige som drabbats värst av de höga elpriserna.  

Förslaget håller fortfarande på att utarbetas på detaljnivå men tanken är att ersättningen automatiskt ska betalas ut till berörda hushåll via elnätsfakturan under våren 2022. Du som elkund behöver alltså inte ansöka om ersättningen själv.

För mer information om elprisstödet hänvisar vi tillsvidare till regeringens hemsida och samlingssida för frågor och svar gällande elprisstödet

 

Hur ser jag vilket avtal jag har och vad jag betalar?

Du kan alltid se din avtalsform och ditt elpris genom att logga in på Mina sidor. Där kan du även se din elförbrukning och jämföra mot tidigare år. Du loggar enkelt och säkert in med Bank ID. Klicka här för att logga in.

Du kan även se ditt aktuella elavtal och pris på din faktura. Det ser du på sida två under ”Elhandel – specifikation”.

 

Jag har rörligt elpris kan jag binda priset?

Är du kund hos oss och har ett rörligt elavtal så kan du närsomhelst binda till ett fast pris hos oss.

Har du en annan elleverantör kan ledtiden vara något längre. Vill du byta till Härryda Energi behöver du kontakta din elleverantör och säga upp ditt elavtal samt fråga när du är fri att byta. Därefter kontaktar du oss så hjälper vi till med resten.

 

Jag kan inte betala elräkningen denna månaden – vad ska jag göra?

Kontakta oss så kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

 

Hur kan jag spara el?

Det finns många tips och tekniker för hur du kan använda el så effektivt som möjligt. Allra mest effektivt just nu är förmodligen att sänka temperaturen någon grad inomhus, kallställa rum som inte används och att spara på varmvattnet. De hushåll som upplever störst kostnadsökning under vinterhalvåret är nämligen de som bor i eluppvärmda bostäder. I en villa som förbrukar ca 20 000 kWh står uppvärmning av huset och varmvatten för ungefär 3/4 av det totala energibehovet! På lite längre sikt kan man se över uppvärmningssystem, tätning av lister runt fönster och dörrar samt isolering. Fler energispartips hittar du här.

 

Hur gynnas elbolagen ekonomiskt av att elpriserna är så höga? 

Ett vanligt misstag är att tro att elbolagen gynnas av höga elpriser, men det stämmer absolut inte. Elhandelsbolagen, som till exempel Härryda Energi elhandel driver nämligen verksamheten i marginalaffären, vilket betyder att man köper in el till marknadspris. De som tjänar pengar på höga elpriser är snarare kraftproducenterna.  

 

Hur länge väntas elpriserna vara höga? 

Det är många faktorer som styr elpriserna (se svaret på första frågan). Därför är det svårt att ge en tidsram för hur länge elpriserna kommer att vara kvar på denna nivå. Det finns indikationer på att spotpriset för januari kan bli lägre än det var i december, men man bör ändå räkna med att elpriset fortsatt kommer ligga på onormalt höga nivåer, i alla fall de kommande månaderna.

Generellt sett brukar elpriset vara högre under perioden oktober-mars. Är man orolig och vill ha bättre koll på sina kostnader kan ett fastprisavtal vara en bra idé. Hos oss kan du välja mellan tre olika fastprisavtal med bindningstid på allt från ett par månader till tre år: Vintersäkringsavtal, fastprisavtal - 1 år och fasprisavtal - 3 år. Klicka här för att läsa mer.

På grund av den ökande smittspridningen i samhället har vi beslutat att stänga receptionen för besök just nu.

Välkommen att kontakta oss på info@harrydaenergi.se eller 031-724 64 99 om du önskar hjälp eller rådgivning.

Just nu ringer det mer än vanligt och vi ber om översyn med att svarstiden kan vara något längre än normalt. Vi gör vårt bästa för att svara så snart vi kan.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.