Trädfällning

Varje år händer olyckor och driftavbrott vid fällning av träd intill kraftledningar. För din och
andras säkerhet, kontakta oss för hjälp. Även om du har full behörighet för Trädfällning.

Önskar du hjälp med nertagning av träd på din egendom som står nära en elledning, så
gör vi en besiktning på plats. I de fall som vi bedömer risk fara för elledning, exempelvis
fall av träd på ledning, tar vi ner trädet kostnadsfritt. Om inte, hjälper vi till med att ta ner
trädet mot en kostnad.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.