Personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft inom hela EU och ersatte då den svenska Personuppgiftslagen.

Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att varje enskild person ska känna till hur olika företag och myndigheter hanterar personuppgifter samt att personers rättigheter förstärks.

I våra uppdaterade rutiner och i vår integritetspolicy samt villkor finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt, för att förbättra för dig som kund. 

Läs vår integritetspolicy här..
  

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är t ex personnummer, namn och adress.

Vad är en behandling av personuppgift?
Exempel på behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Källa: Datainspektionen

Läs även våra villkor för elhandel och elnät

  

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.