Avtalsvillkor

Här finner du våra avtalsvillkor.

 

Elnät

Nät 2012K rev 2 - Allmänna avtalsvillkor Konsument 
Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar för Konsument.

Nät 2012N rev 2 - Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare 
Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar för Näringsidkare.

Nät 2012 H rev 2 - Allmänna avtalsvillkor Högspänningsanläggningar

Anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar.

Elhandel

 EL 2012K rev 2 - Allmänna avtalsvillkor Konsument 

Försäljning av el till konsument

 EL 2012N rev 2 - Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare

Försäljning av el till näringsidkare

 

Villkor för elhandelsavtal

Produktvillkor Mikroproduktion Elhandel
Produktvillkor för köp av mikroproducerad el från privatperson.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.