Gräva nära ledning


När det är dags att gräva

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra andra liknande arbeten i mark där kablar/ledningar kan finnas?

Innan grävningsarbete eller annat arbete under marknivå påbörjas behöver du veta att du gräver i "ofarlig mark". Uppgift om kablarnas läge ska alltid hämtas innan du gräver.

Beställ din Ledningsanvisning via Ledningskollen.se. Handläggning av ditt ärende tar i normalfallet 1-2 arbetsdagar. Gör vi bedömningen att en utsättning ska ske får du räkna med 5 arbetsdagar ytterligare. Ha därför god framförhållning vid beställning.

Ledningarna försörjer många kunder med ström/el, telefoni, tv och data. Det är mycket viktigt, ibland livsviktigt, att ledningarna inte skadas och medför strömavbrott för kunder, som exempelvis vårdcentraler/sjukhus, industrier och matbutiker.

Skadade kablar kan vara spänningsförande och ska ses som livsfarliga att beröra för grävpersonal och allmänhet.

Frågor?

Gäller frågan nya ledningsanvisningar vänligen vänd er till ledningskollen.se.

Gäller frågan ett befintligt ledningsanvisningsärende kontaktas Geomatikk som hjälper Härryda Energi med ledningsanvisning på följande sätt:

- Maila dina frågor till ledningsanvisning@geomatikk.se, vänligen ange ledningskollenärendet i rubrik eller mailet.

- Det går också bra att ringa Geomatikks kundmottagning: 026-12 35 00, vänligen ha ditt ledningskollenärende framme när du ringer.

Gäller frågan akut ledningsanvisning vid samhällsfara kontaktas geomatikk omgående på 026-12 35 00.

Bestämmelser

Bestämmelser i samband med arbeten nära Härryda Energi ABs elanläggningar i allmän mark och tomtmark.

Läs bestämmelserna här

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.