Frågor och svar

 

  Betalningar


  Vad händer om jag byter bank?
  Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Härryda Energi AB.

  Vad händer om jag missar att betala min E-faktura?
  Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Härryda Energi AB en påminnelse på papper.

  När betalas en elektronisk faktura?
  När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

  Kan jag betala med autogiro?
  Ja det går bra att betala med autogiro. Kontakta kundservice så skickar vi en anmälningsblankett.

Elanslutning


Jag ska bygga, vad ska jag tänka på?
När ni bygger nytt är det viktigt att rörförläggning blir korrekt utförd från början. På vår hemsida finns instruktionsritningar för hur detta bör utföras, se Min anslutning.

Jag har själv köpt ett byggskåp och ställt ut, varför ska en installatör skriva under när han inte gör något?
En installatör måste alltid skriva under en föranmälan, oavsett om han inte gör något. Detta har med ansvaret för anläggningen att göra, då vi enbart ansvarar för anslutningspunkt.

Jag bygger ett flerfamiljshus, vad gäller?
Vi drar fram en anslutning på huskropp. Detta innebär att du som fastighetsägare sedan svarar för att bygga ett internt nät inom byggnaden. Självklart installerar vi så många elmätare som ni vill ha abonnemang i byggnaden. Vid 1-5 mätare placeras elmätarna i mätarskåp utomhus.

Jag bygger radhus, vad gäller?
Om husen ligger på separata fastigheter så krävs en anslutning per fastighet även om husen sitter samman.

Jag har flera hus på min fastighet. Vad gäller?
Lagen säger att varje fastighet som kan tjäna som bostad ska ha en separat elanslutning även om bostäderna finns på samma fastighet.

Jag är osäker på hur stor säkring jag behöver, kan ni hjälpa mig?
Vi kan hjälpa dig med underlag på din förbrukning. Att ta ställning till lämplig storlek på säkring svarar du själv för. Är du osäker så ta kontakt med en behörig elektriker så hjälper dom dig.

Elavtal/priser


Jag har flyttat in på en ny adress och har inte tecknat något elavtal. Vad betalar jag för elpris?
Du betalar din el efter ett så kallat anvisningspris. Detta pris har, historiskt sett, inte varit ekonomiskt fördelaktigt. Vi rekommenderar att teckna ett elavtal.

Behöver jag kontakta mitt elhandelsföretag när jag tecknar elavtal hos er?
Nej. Vi meddelar ditt elhandelsföretag. Se dock till att inte bryta ditt elhandelsavtal i förtid!

Kan företagskunder teckna elavtal hos er?
Ja. Företagskunder med mätarsäkring 63A eller under kan teckna elavtal direkt på vår hemsida. Kunder med mätarsäkring över 63A kan kontakta vår kundservice för att få ett prisförslag.

Vad innebär ett jämförpris?
Ett jämförpris är ett pris där alla kostnader är inräknade (elpris, elcertifikat, elskatt, moms och årsavgift) uppdelat på kundens förbrukning.

Får jag reda på när mitt elavtal går ut?
Ja. Vi skickar ut ett brev 2-3 månader innan ditt elavtal går ut. Där står information hur du går tillväga.

Säljer ni el?
Ja. Härryda Energi Elhandel AB som är ett dotterbolag till Härryda Energi AB säljer el.

Varför betalar jag rörlig elöverföringsavgift?
Avgifterna för överföringen består av två delar, en fast och en rörlig. Den rörliga elöverföringsavgiften baseras på det antal kilowattimmar du förbrukar.

Varför betalar jag elöverföringsavgifter?
Du betalar för drift och underhåll av elledningar bland annat.

Elmätarbyte 2019-2020


När får jag ny mätare?
När det är dags för ditt mätarbyte kontaktas du per post 1-2 veckor innan mätarbytet med närmare information.

Måste jag vara hemma?
Om mätaren sitter tillgänglig på utsidan behöver du inte vara hemma. Om montören på något sätt behöver din hjälp för att komma åt mätaren kontaktar vi dig med föreslagen tid.

Hur lång tid tar bytet?
Ett normalt mätarbyte tar ca 10-15 minuter och strömmen kommer vara bruten vid elmätarbytet.

Kan ni även byta plats på min elmätare?
Vi kommer endast ha möjlighet att göra mätarbyten, och har inte möjlighet att utföra några mätplatsflyttar eller mätarskåpsbyten. Om du behöver flytta en mätarplats måste du själv kontakta en behörig elinstallatör.

Är det något som är annorlunda efter mätarbytet?
Efter elmätarbytet kan det bli ett glapp i redovisningen över din förbrukning.

Jag har fått informationsbrevet, när kommer ni till mig?
Du kommer att få mer detaljerad information om när vi kommer ca 1-2 veckor innan vi kommer och byter din mätare.

Om jag har ett eget lås på anläggningen?
Sitter det hänglås på mätarskåpet rekommenderar vi dig att ta bort det, annars kommer det att klippas upp och inte ersättas med ett nytt lås.

Kan ni ändra säkring på min anläggning när ni byter mätaren?
Nej vi har inte möjlighet att utföra några upp- eller nedsäkringar i samband med mätarbytet. För att göra detta måste ni kontakta en behörig installatör.

Har du frågor kring din tidsbokning eller vill ändra den?
Frågor angående tidsbokning och bytet av elmätaren hänvisas till Eltel Networks.

Elmätaren


Behöver jag läsa av elmätaren när jag flyttar?
Nej. Din elmätare är fjärravläst och skickar mätarställningar till oss.

Får mitt elhandelsföretag uppgifter om mätaravläsningar som görs?
Ja, de uppgifter vi registrerar hos oss sänds även till elhandelsföretagen.

När sker avläsningen av elmätaren?
Med fjärravläst elmätare sker avläsning varje månad.

Fakturafrågor


Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?
Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan kontaktar du vår kundservice.

När får jag den elektroniska fakturan?
Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?
Ja, det går bra. Kontakta kundservice om du även vill ha autogiro.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?
Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Får jag pappersfaktura när jag har elektronisk faktura?
Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Härryda Energi AB.

Hur vet jag att jag fått en elektronisk faktura till min Internetbank?
Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?
Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Vad är elektronisk faktura, (e-faktura)?
En elektronisk faktura skickas till dig via din Internetbank. Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura.

Kan jag anmäla mig för e-faktura?
Ja. Är man ansluten till en internetbank går det bra att få e-faktura. Anmälan gör man på sin internetbank.

Hur många fakturor får jag per år?
12 fakturor, en ny varje månad

Flyttfrågor


Vad behöver jag göra då jag flyttar?
Kontakta kundservice så skickar vi blankett för anmälan om flyttning. Du kan även göra anmälan från vår hemsida.

Kan jag ta med mig mitt befintliga elavtal när jag flyttar?
Ja, det går bra. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Förbrukning/Statistik


Jag är en effektkund och vill se mina förbrukningar. Hur gör jag?
Kontakta vår kundservice så lägger vi upp dig som mottagare av förbrukningsfiler månadsvis.

Jag har så hög elförbrukning. Vart vänder jag mig för att få hjälp?
Vår kundservice kan mycket om vad det kan vara för orsak till att elförbrukningen är hög. Det går också bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Hans- Erik Linnros, telefon: 031 - 724 86 98.

Ladda elbilen


Hur laddar jag?
Ladda ner appen InCharge och betala direkt via ditt bankkort eller kreditkort. Du kan även ladda med InCharge laddkort eller laddbricka och betala med faktura. Du beställer ditt laddkort/laddbricka på InCharges hemsida, www.goincharge.com/se/

Var kan jag ladda?
Härryda Energi erbjuder idag 36 laddstationer i Mölnlycke, Landvetter och i Hindås varav tre stycken är snabbladdare (50 kW). Här kan du se laddstationerna på en karta: http://harrydaenergi.se/energi/laddstolpar-for-elfordon/var-kan-jag-ladda/

Vilka anslutningar finns tillgängliga i stationerna?
Vid våra stationer har vi uttag för de tre stora standarderna för laddning, CHAdeMO, CCS och Typ2. I våra destinationsladdningsstationer är det AC-laddning, Typ2-anslutning upp till 22kW.

Hur mycket kostar det att ladda vid Härryda Energis laddstationer?
3 kr/kWh (inkl. moms) är priset för laddning via Härryda Energis destinationsladdare. 2,40 kr/kWh (inkl. moms) är priset för laddning via Härryda Energis snabbladdningsstationer.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?
Detta beror på flera faktorer såsom laddarens effekt, hur stor effekt elbilen kan ta emot, batteriets kapacitet, hur fullt batteriet är samt utetemperatur. En snabbladdare ger ca 50 kW laddeffekt. På 30 minuter kan batteriet maximalt ta emot 0,5*50 kWh= 25 kWh. Detta motsvarar ca 12 mils körning och det går 2 kWh per mil. På en timme laddar laddaren alltså ström för ca 25 mil körning. En normalladdare kan ladda med 11 kW om bilen kan ta emot så stor effekt, vilket motsvarar ca 5-6 mils laddning på en timme. En vanlig hemmaladdare är ofta på 3,7 kW.

Laddstationen är trasig eller påkörd. Vart vänder jag mig?
Ring InCharges felanmälan på telefon 020 - 52 62 00.

Min anläggning


Jag vill säkra upp min mätarsäkring. Hur går jag tillväga?
Uppsäkring utförs endast av behörig elinstallatör. Elinstallatören färdiganmäler ändringen till oss, Härryda Energi.

Jag vill säkra ner min mätarsäkring. Hur går jag tillväga?
Nedsäkring utförs av behörig elinstallatör eller av oss, Härryda Energi.

Vad är en mätarsäkring?
Mätarsäkringen har till uppgift att skydda elanläggningen som finns i fastigheten. Ju större säkring (högre ampere) desto mer el kan du förbruka, men desto större blir också elöverföringsavgiften.

Jag ska lämna mitt fritidshus en längre tid och vill stänga av strömmen. Hur gör jag?
Håll inne mätarens gråa knapp tills du hör ett klick från mätaren (ca 3 sekunder). Detta för att vi ska kunna ha kontakt med din elmätare när anläggningen är avstängd.

Var hittar jag mitt anläggningsID?
Du hittar ditt anläggningsID på fakturan från oss, Härryda Energi. Om du inte har en faktura tillgänglig går det bra att ringa till vår kundservice.

Mina Sidor


Var hittar jag uppgifter om min förbrukning?
Gå in på Mina Sidor. Där får du uppgifter om fakturor och förbrukning.

Övriga frågor


Jag ska gräva där elkablar kan finnas. Vad ska jag göra?
Vi är anslutna till ledningskollen.se. Anmäl ditt ärende där. En utsättning gör vi gratis. Ett återbesök kostar. (Fördelen med ledningskollen är att du då kan få flera ledningar utsatta genom samma anmälan)

Ett träd på min tomt riskerar att trilla på era ledningar, kan ni komma och ta ner det?
Vi kommer kostnadsfritt ut och gör en bedömning av trädet. Om det riskerar att falla på vår ledning tar vi kostnadsfritt ner det. Om det inte utgör någon fara kan vi utföra arbetet åt dig men du kommer själv att få betala för kostnaderna.

Jag har en stolpe som står i vägen på eller nära min tomt, kan ni flytta den?
Vi är behjälpliga med flytt eller nedgrävning, men kostnaden kommer ni själva att få stå för. Fakturering görs efter faktiska kostnader.

Jag har ett kabelskåp som står i vägen på eller nära min tomt, kan ni flytta den?
Vi är behjälpliga med flytt eller nedgrävning, men kostnaden kommer ni själva att få stå för. Fakturering görs efter faktiska kostnader.

Det är strömavbrott hos mig, vart kan jag få info?
Se på vår hemsida, om det inte finns info om något avbrott där, ring 031 - 88 01 23 och anmäl felet. Vi finns tillgängliga dygnet runt. Kontrollera alltid din egna anläggning först.

Solceller


Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?
Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m². Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost. Takytan är fri från skugga. Takytan har en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda. Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum)

Tar solcellerna mycket plats på taket?
Det beror på hur stor anläggning du önskar. Du får knappt 0,2 kW i installerad effekt per kvadratmeter.

Vilka hustak fungerar för montage av solceller?
De flesta takbeläggningar fungerar, men vissa taktyper kräver extra arbete. Vi tar alltid fram en gällande offert för just den taktyp du har. Vi installerar dock inte på eternit-tak.

Hur fungerar solceller?
Solcellerna monteras på hustaket (eller annan lämplig yta) och ansluts till din elinstallation i huset. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. På natten produceras inget. Solcellerna avger inget ljud och det krävs nästan inget underhåll på anläggningen.

Vilka fördelar får jag av solcellerna?
Med solceller på taket tar du kontroll över din egen elproduktion. Du påverkas i mindre utsträckning av elprisets svängningar. Hur mycket beror på storleken på din solcellsanläggning. Hur lång tid det tar innan anläggningen är återbetald beror på flera faktorer som: storleken på anläggningen, hur finansieringen är, om du får bidrag, placeringen av solcellerna med mera.

Är det fördelar med solceller för miljön?
Solen är en förnybar energikälla. Elproduktionen från solcellerna sker utan tillsats av ämnen eller bränslen och det blir inte heller några utsläpp. Det blir inte heller några störande ljud från elproduktionen varken för dig eller grannarna. Den energi som går åt för att tillverka solcellerna är liten i förhållande till den energi som solcellerna ger.

Hur fungerar solceller?
Solcellerna monteras på taket (eller annan lämplig yta). Solcellerna producerar likström och ansluts därför via en växelriktare till elinstallationen i huset. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström. Allt sköter sig helt automatiskt. När solen lyser produceras el. Om produktionen är större än din egen förbrukning så köper vi den elen av dig.

Är det verkligen tillräckligt med sol i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Hur effektiva är solcellerna?
Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Härryda Energis paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 17%. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh för per kW installerad effekt, om solcellspanelerna är riktade mot söder och utan skuggning.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?
Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Kan man lagra el som man inte använder?
Nej, solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar kommer troligen att komma i framtiden i takt med att teknik och kostnad för dessa förbättras. Härryda Energi köper den överskottsel som produceras. Du som kund får dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion, vilket sammantaget är en bra affär.

Hur går anslutningen av solceller till elnätet till?
Vi gör det enkelt för dig och hjälper dig med allt. I det allra flesta fall behöver elmätaren bytas. Om du är kund i Härryda Energi nät så utför vi det naturligtvis. Om du är kund hos annan elnätsleverantör tar vi de kontakter som behövs.

Kräver solcellsanläggningen någon service, tillsyn eller underhåll?
Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Hur påverkas solcellspanelerna av smuts och snö?
Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Om du vill kan du rengöra panelerna med en tvättsvamp med några års mellanrum. Om panelerna är täckta med snö bör du inte ta bort snön då du kan skada panelerna med din skyffel eller dylikt.

Hur fungerar det att ansluta elproduktionen?
Detta behöver du inte tänka på då vi sköter dessa kontakter med din nätägare.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel till Härryda Energi?
Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Härryda Energi. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kW (motsvarar mer än 200 kvadratmeter solcellspaneler). Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte.

Vilka regler gäller kring installation av solcellsanläggning i ert nät?
Vi måste kunna bryta matningen från solcellerna ut på vårat nät utan att kontakta fastighetsägaren. Brytaren ska vara tydligt märkt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.