Felanmälan

Om ditt ärende gäller ett akut elfel som innebär fara för människor eller egendom, ring nedanstående nummer, öppet dygnet runt.

Akuta fel ring: 031-88 01 23

Exempel på akuta fel är strömavbrott, trasigt elskåp eller öppna dörrar på elanläggning som elskåp eller nätstation, träd som fallit ned på ledningar samt grävda ledningsgropar som inte fyllts igen etc.

Felanmälan

Om felet inte är akut, utan du bedömer att det kan vänta till vardagar kontorstid, maila info@harrydaenergi.se eller klicka här. När vi fått din felanmälan kan vi behöva kontakta dig och vi hanterar din anmälan så snart som möjligt (under vardagar kontorstid) för att åtgärda felet.

Tänk på:

Innan du kontaktar oss för att anmäla fel, börja med att kontrollera din egen elanläggning. Kontrollera dina egna säkringar, huvudsäkringar och jordfelsbrytare på din fastighet. Undersök även om dina grannar har samma fel.

Felanmälan gatubelysning

Är en eller flera gatulampor släckta?
Felanmäl till oss genom att ringa 031-724 64 99, maila info@harrydaenergi.se eller via appen "Felanmälan härryda".
Sök på ”felanmälan härryda”, där du laddar ner dina appar, så ska rätt app dyka upp.

Ange gärna belysningsstolpens id-nummer när du gör din felanmälan. Det hittar du på en klisterlapp på stolpen.

Akuta fel gatubelysning

Ring vår felanmälan för driftstörningar: 031-88 01 23. Där kan du nå oss dygnet runt. Akuta fel är då felet innebär fara för människor eller egendom. Det kan vara en påkörd stolpe som utgör trafikfara, en stolpe som saknar stolplucka eller som har vält.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.