Förklaring av din elfaktura

 


1. Kundnummer anges som referens vid kontakt med oss

2. Anläggningsid är ett individuellt identitetsnummer för din elanläggning

3. Kostnaden för elnätet under perioden

4. Kostnad för förbrukad el under aktuell period

 

5. Visar vilken huvud-/mätarsäkring du har

6. Senaste fakturerad avläsning

7. Senaste avläsning

8. Din elförbrukning under det avlästa intervallet

9. Fast avgift elnät

10. Rörlig avgift elnät

11. Elskatt på förbrukad energi

12. Elhandelsavtalets olika delar och priser

13. Ditt elpris, inkl moms för privatpersoner, exklusive moms för företag

14. Din förbrukning per månad. A = avläst förbrukning, B = beräknad förbrukning 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.