Grundavgift för förbrukning

Grundavgift för förbrukning är en statlig avgift till Svenska kraftnät (SvK) och betalas av alla i Sverige som har elabonnemang.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert. De styr så att Sveriges elsystem har balans mellan produktion och användning av el, dvs håller frekvensen 50 Hertz (Hz) dygnet runt, för att vi ska få el i eluttaget.

Sveriges energiomställning för ett hållbart samhälle skapar nya utmaningar och kostnader för Svenska kraftnät. From 1 januari 2020 höjde Svenska kraftnät ”Grundavgift för förbrukning” med c.a 0,3 öre/kWh exkl. moms. Aktuell grundavgift för förbrukning finns på Svenska kraftnäts hemsida, klicka här. 

Där finns mer information om Svenska kraftnät, deras olika avgifter, aktuell balans/frekvens i elsystemet etc. En del avgifter läggs på elförbrukningen/ elanvändningen och andra på elnätet för att bl a täcka utbyggnaden av stamnätets ledningar och kraftstationer.

From maj 2020 genomförde Energimarknadsinspektionen förändringar såsom att särredovisa ”Grundavgift för förbrukning” på elhandelsavtal i Sverige på elpriskollen.se.

Kunder med Timprisavtal kommer from 1 maj 2020 få fakturor där ”Grundavgift för förbrukning” till Svenska kraftnät (SvK) särredovisas på samma sätt som avgiften för elcertifikat samt moms. Förändringen syns för första gången på fakturan som kunder får i mitten av juni 2020 och framåt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.