Energiskatt på el

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Skattesatsen beror på var i landet elen används.

Energiskatt flyttades till elnätsfakturan 1/1-18

Fr.o.m. 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsföretaget till elnätsföretaget.

Detta innebar exempelvis att en villa som använder c:a 15 000 kWh el per år, fick en kostnad från elhandelsföretaget som var c:a 6 000 kr lägre per år och en kostnad från elnätsföretaget som blev c:a 6 000 kr högre per år, när energiskatten med pålägg för moms flyttades till elnätsföretaget.

Energiskatten flyttas fr om 1 januari 2018

 

För dig som hade en faktura med både elnät och elhandel, såg att energiskatten flyttades från raden Elhandel till Elnät istället.

För dig som hade två fakturor för elen, en med elhandelskostnad och en med elnätskostnad, så blev fakturan från  elhandelsföretaget utan energiskatt och fakturan från elnätsföretaget med energiskatt. På energiskatten tillkommer moms med 25 %. 

Energiskatten beräknas på din totala elanvändning. Fr om 1 januari 2018 är energiskatten 41,38 öre/kWh inkl. moms (33,1 öre/kWh exkl. moms) för större delen av landet.

Reducerad Energiskatt

Det finns vissa områden i Sverige samt verksamheter som har en lägre energiskatt. Exempelvis om du bor i Norrbottens, Jämtlands eller Västerbottens län eller i Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Torsby, Malung, Orsa och Älvdalens kommun reduceras energiskatten till 29,38 öre/kWh inkl. moms (23,5 öre/kWh exkl. moms) fr om 1/1-18. Detta innebär att jämförpriset reduceras med 12,00 öre/kWh inkl. moms för dessa specifika områden. 

Från 1 januari 2017 gäller att Företag som bedriver egen tillverkning ska ansöka om reducerad energiskatt direkt hos skattemyndigheten. Lägre skatt fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning från Skatteverket. Kom ihåg att meddela ditt elnätsföretag om du har reducerad energiskatt. 


Energiskatten höjs i två steg

För att finansiera två av förslagen som ingår i den stora energiöverenskommelsen som gjordes den 10 juni 2016 beslutade Riksdagen den 17 maj 2017 att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag, i två steg, dels den 1 juli 2017 och dels den 1 januari 2019. Energiöverenskommelsen syftar till att nå mål som att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och enbart ha förnybar elproduktion år 2040.

Energiöverenskommelsen från juni 2016 är en ramöverenskommelse mellan flera partier gällande Energipolitiken. Den bygger på de tre grundpelarna ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet . Dessa syftar bl a till bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar. 

Höjning i steg ett, dvs fr o m 1 juli 2017 resulterade i att energiskatten blev 32,5 öre/kWh exkl moms samt 33,1 öre/kWh exkl. moms fr om 1 januari 2018 med normal indexreglering enligt lag. Detta blir 41,38 öre/kWh inkl moms.

Höjningen i steg två, dvs  fr o m 1 januari 2019 blir energiskatten 34,7 öre/kWh exkl moms och därefter tillkommer normala indexregleringar enligt lag.

På Skatteverkets hemsida finns mer information om Energiskatt , klicka här.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.