Elcertifikat

Elcertifikat syftar till att öka andelen förnybar el genom att ge ekonomiskt stöd till elproducenter av förnybara energikällor som vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle. Elcertifikat har funnits i Sverige sedan år 2003 och där konsumenter och företag är med genom att:

- Du betalar elcertifikatavgift per kWh el som du använder och avgiften ingår i elpriset. 
- Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal du har.
- Du bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder,       privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.

Sänkt kvotplikt

Kvotplikterna justeras årligen av Riksdagen. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. 

Kvotplikten är satt till 25,5 år 2021, från tidigare 26,5 år 2020. 

Målsättningar 

Svenska riksdagen vill öka andelen förnybar el och beslutade hösten 2015 en gemensam ambitionshöjning från 26,4 TWh till 28,4 TWh av förnybar elproduktion till 2020 av det svensk-norska elcertifikatsystemet, jämfört med 2012. Det infördes även ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. I juni 2017 beslutade den svenska riksdagen att den förnybara elproduktionen ska öka med ytterligare 18 TWh till 2030 och systemet är förlängt till 2045.

För mer information elcertifikatsystemet läs vidare på Energimyndighetens hemsida eller om kvotpliktsnivåer tom år 2045 på Riksdagen hemsida.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.