Elcertifikat

Elcertifikat syftar till att öka andelen förnybar el genom att ge ekonomiskt stöd till elproducenter av förnybara energikällor som vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle. Elcertifikat har funnits i Sverige sedan år 2003 och där konsumenter och företag är med genom att:

- Du betalar elcertifikatavgift per kWh el som du använder och avgiften ingår i elpriset. 
- Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal du har.
- Du bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder,       privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.

Sänkt kvotplikt från 2020

Kvotplikterna justeras årligen av Riksdagen. Från och med 2018 fastställs kvoterna i förordningen om elcertifikat och kvotplikt för 2020 finns i SFS 2019:546. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. 

Kvotplikten är satt till 25,5 år 2021, från tidigare 26,5 år 2020. 

Målsättningar 

Svenska riksdagen vill öka andelen förnybar el och beslutade hösten 2015 en gemensam ambitionshöjning från 26,4 TWh till 28,4 TWh av förnybar elproduktion till 2020 av det svensk-norska elcertifikatsystemet, jämfört med 2012. Det infördes även ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. I juni 2017 beslutade den svenska riksdagen att den förnybara elproduktionen ska öka med ytterligare 18 TWh till 2030 och systemet är förlängt till 2045.

För mer information elcertifikatsystemet läs vidare på Energimyndighetens hemsida eller om kvotpliktsnivåer tom år 2045 på Riksdagen hemsida.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.