Din totala elkostnad

De utgifter som du som svensk elkund betalar består av tre delar:

- ca 25 % är kostnaden till ditt elhandelsföretag, den du köper själva elen av.
- ca 25 % är kostnaden till ditt elnätsföretag, den som transporterar el hem till dig via elkablar/elledningar.
- ca 50 % kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter.

Utgifternas storlek beror på elanvändningen och priset i elhandelsavtalet och för elnätstjänsten, samt utformningen av skatter och avgifter. Elanvändningen kan du som kund påverka. Elhandelspriset går också att påverka genom val av elhandelsföretag och avtalsform. Politiska beslut har fått en allt större betydelse. Elkundernas möjlighet att påverka elkostnaderna har därför minskat. Ungefär 60 procent av kundens totala elkostnader beror på politiska beslut, som skatter, moms, avgifter och handelssystemet med utsläppsrätter, enligt branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Om du som kund handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får du oftast bara en faktura. Övriga kunder får två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

*Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet du bor, främst då mark- och geografiska förutsättningarna är olika i vårt avlånga land och påverkar kostnader vid byggnation av elnät därmed elnätsföretaget. Beräkningen bygger på ett genomsnittspris år 2021 för en kund med elanvändning på 20 000 kWh/år och rörligt pris.

Typkunden betalar hälften för skatter och avgifter

För typkunden där priset betyder mest (villakund som använder 20 000 kWh el per år, med ett rörligt elpris) har kostnadsfördelningen förändrats jämfört med tidigare. I prisnivå januari 2021 gäller följande andelar för utgifterna:

- 25 % betalas till elhandelsföretaget. Denna andel har sjunkit från 30 procent som i flera år gällt.
- 25 % betalas till elnätsföretaget. Här är andelen oförändrad jämfört med tidigare.
- 50 % betalas till samhället för skatter och avgifter. Denna andel har ökat från 45 procent som den varit i flera år.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.