Din totala elkostnad

De utgifter som du som svensk elkund betalar består av tre delar och deras fördelning är c.a:

- 30 % är kostnaden till ditt elhandelsföretag, den du får själva elen av.
- 25 % är kostnaden till ditt elnätsföretag, den som transporterar el hem till dig via elkablar/elledningar.
- 45 % kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter.

Utgifternas storlek beror på elanvändningen  och priset i elhandelsavtalet och för elnätstjänsten, samt utformningen av skatter och avgifter. Elanvändningen kan du som kund påverka. Elhandelspriset går också att påverka genom val av elhandelsföretag och avtalsform. Politiska beslut har fått en allt större betydelse. Elkundernas möjlighet att påverka elkostnaderna har därför minskat. Ungefär 55 procent av kundens totala elkostnader beror på politiska beslut, som skatter, moms, avgifter ochhandelssystemet med utsläppsrätter, enligt branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Om du som kund handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får du oftast bara en faktura. Övriga kunder får två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Din totala elkostnad

 

*Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet du bor, främst då mark- och geografiska förutsättningarna är olika i vårt avlånga land och påverkar kostnader vid byggnation av elnät därmed elnätsföretaget. Beräkningen bygger på ett genomsnittspris år 2016 för en kund med elanvändning på 20 000 kWh/år och rörligt pris.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.