• Klimat & Miljö

Klimat & miljö

Vi värnar om miljön, både lokalt och globalt. Därför genomsyrar miljöarbetet alla delar av vår verksamhet.

Vårt elhandelsföretag, Härryda Energi Elhandel, har valt att aktivt bidra i omställningen till mer förnybar energi genom att endast sälja förnybar energi från 100 % vattenkraft. Det innebär att du som tecknat elavtal med oss, köper el som är producerad med goda miljövärden, minimala koldioxidutsläpp och som är miljödeklarerad enligt EPD®.

Vi har utvecklat laddinfrastrukturen i Härryda kommun så att du som har elbil enkelt ska kunna ladda den, med förnybar energi, i någon av våra 36 st laddstationer. Vi har även installerat solceller för förnybar elproduktion, på egna tillgängliga takytor.

Miljöpolicy

Vi på Härryda Energi känner ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill genom kretsloppstänkande och aktsamhet ständigt förbättra vårt miljöarbete samt minska vår negativa miljöpåverkan. Detta genomsyrar alla delar av verksamheten. Miljöhänsyn tas angående allt från inköp av material och tjänster till vår egen energianvändning, avfallshantering och transportplanering.

  • Vi har en bra hantering av kemikalier/petrokemiska produkter i syfte att undvika utsläpp och föroreningar.
  • Vi tillgodoser även att lagar, förordningar och andra krav följs med god marginal.
  • Samtliga medarbetare känner till miljöpolicyn och har kunskap att visa miljöhänsyn i sitt dagliga arbete.

Miljödiplom

Vårt miljöarbete


Förnybar energi från vattenkraft

Vattenkraft är den förnybara källa till energi som under sin livscykel ger lägst koldioxidutsläpp. så här ser en livscykelsanalys ut för förnybara energikällor när det gäller CO2-påverkan:


Livscykelanalys (CO2) 2021: 
Kraftkälla Drift av kraftverk Elens hela livscykel
El från vattenkraft 0,0 g/kWh 4,2 g/kWh
El från vindkraft 0,0 g/kWh 12,0 g/kWh
El från solkraft 0,0 g/kWh 29 g/kWh

 

Förnybart bränsle i mer än bara tanken!

Våra arbetsbilar kör främst på el eller HVO100. För att sänka vår klimatpåverkan i verksamheten har vi investerat i en tankstation med bränslet HVO100 som förser flera av våra arbetsfordon med förnybart bränsle. Med den beräknar vi att minska våra utsläpp med ca 60 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med om ren diesel hade använts*. I framtiden är målet även att utöka andelen arbetsfordon som drivs med el. Marknaden erbjuder allt bättre elfordon men det finns fortfarande några hinder. Att byta till förnybart bränsle är därför ett bra första steg som gör stor skillnad redan nu.

* Beräkningen sker utifrån gällande lagstiftning i hållbarhetslagen och omfattar alla utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas i hela produktionskedjan från insamling av råvara till produktion och distribution av färdigt bränsle

 

Solceller på våra tak

Vi har installerat solceller på våra egna tillgängliga tak för att bidra till ökad lokal elproduktionen av förnybar energi. Installerad effekt uppgår för närvarande till 62 kW. Under ett år producerar våra solceller nästan 60 000kWh vilket motsvarar en årsförbrukning av energi för tre till fyra normalstora villor.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.