Om dina solceller producerar mer el än du använder kan Härryda Energi köpa överskottselen. 

Ersättningen på producerad el baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som anläggningen ligger i. Därutöver får du skattereduktion från Skatteverket för din överskottsproduktion, vilket innebär att du får ersättning för den överskottsel som du matar in på nätet. Ersättningen i form av reducerad skatt är 60 öre per kWh för all el som matas in och max 18 000 kronor per år.

Du kan även få ersättning för nätnyttan av ditt elnätsföretag. Se vidare Produktvillkor Mikroproduktion Nät.

Mer information hittar du här

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.