Praktiska frågor om solceller


Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?
♦  Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m²
♦  Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost
♦  Takytan är fri från skugga
♦  Takytan har en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
♦  Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum)

Tar solcellerna mycket plats på taket?
Det beror på hur stor anläggning du önskar. Du får knappt 0,2 kW i installerad effekt per kvadratmeter.

Vilka hustak fungerar för montage av solceller?
De flesta takbeläggningar fungerar, men vissa taktyper kräver extra arbete. 

Hur fungerar solceller?
Solcellerna monteras på hustaket (eller annan lämplig yta) och ansluts till din elinstallation i huset. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. På natten produceras inget. Solcellerna avger inget ljud och det krävs nästan inget underhåll på anläggningen.

Vilka fördelar får jag av solcellerna?
Med solceller på taket tar du kontroll över din egen elproduktion. Du påverkas i mindre utsträckning av elprisets svängningar. Hur mycket beror på storleken på din solcellsanläggning. Hur lång tid det tar innan anläggningen är återbetald beror på flera faktorer som: storleken på anläggningen, hur finansieringen är, om du får bidrag, placeringen av solcellerna med mera.

Är det fördelar för miljön?
Solen är en förnybar energikälla. Elproduktionen från solcellerna sker utan tillsats av ämnen eller bränslen och det blir inte heller några utsläpp. Det blir inte heller några störande ljud från elproduktionen varken för dig eller grannarna. Den energi som går åt för att tillverka solcellerna är liten i förhållande till den energi som solcellerna ger.

Hur fungerar det?
Solcellerna monteras på taket (eller annan lämplig yta)

Solcellerna producerar likström och ansluts därför via en växelriktare till elinstallationen i huset. Växelriktarem omvandlaren likströmmen till växelström.

Allt sköter sig helt automatiskt. När solen lyser produceras el.

Om produktionen är större än din egen förbrukning så köper vi den elen av dig.

Är det verkligen tillräckligt med sol i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Hur effektiva är solcellerna?
Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh för per kW installerad effekt, om solcellspanelerna är riktade mot söder och utan skuggning.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?
Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Kan man lagra el som man inte använder?
Nej, men batterilösningar kommer troligen att komma i framtiden i takt med att teknik och kostnad för dessa förbättras.

Härryda Energi köper den överskottsel som produceras. Du som kund får dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion, vilket sammantaget är en bra affär.

Hur går anslutningen till elnätet till?
Vi gör det enkelt för dig och hjälper dig med allt. I det allra flesta fall behöver elmätaren bytas. Om du är kund i Härryda Energi nät så utför vi det naturligtvis. Om du är kund hos annan elnätsleverantör tar vi de kontakter som behövs.

Kräver solcellsanläggningen någon service, tillsyn eller underhåll?
Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Hur påverkas solcellspanelerna av smuts och snö?
Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Om du vill kan du rengöra panelerna med en tvättsvamp med några års mellanrum. Om panelerna är täckta med snö bör du inte ta bort snön då du kan skada panelerna med din skyffel eller dylikt.

Hur fungerar det att ansluta elproduktionen?
Detta behöver du inte tänka på då vi sköter dessa kontakter med din nätägare.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel till Härryda Energi?
Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Härryda Energi. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kW (motsvarar mer än 200 kvadratmeter solcellspaneler). Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte.

Bygglov tas bort generellt
From 1 augusti 2018 togs kravet på bygglov bort för solcellsanläggningar generellt sett i Härryda kommun. Undantag förekommer: exempelvis när solcellsanläggningen avviker från byggnadens from, ingrepp sker i bärande konstruktioner eller i områden som anses särskilt skyddsvärda.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.