Strömavbrottstips

Vi på Härryda Energi arbetar kontinuerligt och målinriktat med att förbättra elnätet, för att du ska få el i ditt eluttag. Tyvärr är det omöjligt att helt undvika strömavbrott. Det är därför bra att förbereda sig genom att ha batterier till en radioapparat som ger samhällsinformation, fungerade ficklampa, tändstickor, stearinljus, vattendunk, någon enklare vedspis eller gasolkök eller liknande för matlagning och värme samt andra lämpliga saker under ett strömavbrott. Har du en fungerande mobiltelefon med mobilnät, kan du få mer information om strömavbrottet här via vår hemsida. 

Se också vår film för bra tips för egen beredskap och klara dig i 72 timmar vid störningar av viktiga samhällsfunktioner som el, vatten och livsmedelsförsörjning.

 

 

Att tänka på vid strömavbrott

Elvärme

Stäng gärna av elvärmeelementen. Om alla har sina elvärmeelement påkopplade när strömmen kommer tillbaka, kan elnätet bli överbelastat. Då kan strömmen försvinna igen!

Kyl

Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt. Vid öppen dörr försvinner den kalla luften i kylskåpet och ersätts av den varmare rumsluften, som i sin tur värmer varorna i kylskåpet.

Frys

Samma gäller för frys, som för kyl. En välfylld frys håller kylan i minst ett dygn. Vid längre strömavbrott bör färdiglagad mat användas så snart som möjligt. Kött och fisk bör, om möjligt, tillagas och ätas upp snarast. Grönsaker och bröd håller ytterligare ett par dagar.

Under den kalla årstiden kan man ta vara på naturens möjligheter och placera mat utomhus. Exempelvis i någon lämplig låda på altanen, balkongen eller på annan väl vald plats. Kanske skotta upp snö kring och över lådan?

Att tänka på när strömmen kommer tillbaka

Kom ihåg att stänga av en del apparater, släcka lampor etc redan i början av strömavbrottet. Om alla element, kylar, frysar, lampor, datorer och andra elapparater i ett strömlöst område, är på och inkopplade när strömmen kommer tillbaka, finns det stor risk att strömmen försvinner igen på grund av överbelastning.

Dra inte på elvärmen direkt!

När strömmen kommit tillbaka väljer du ut det rum som du vill ha varmt först och sätt på värmen där. Sätt sedan på övriga element med några minuters mellanrum.

Begränsa elspis och andra elapparater

Begränsa gärna användningen av elspisen till en (1) platta/zon under den första tiden efter strömavbrott. Direkt efter strömavbrott blir elspisen en relativt stor elanvändare. Använd inte ugnen för att värma upp huset. Avvakta gärna någon timme med att starta tvätt- och diskmaskiner!

När du följer råden ovan, hjälper du till med en mjukstart efter elavbrott och det blir en säkrare och bättre distribution av el!

Mer information om olyckor, kriser samt tips för att klara sig i 72 timmar finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.se.

MSBs har en informationsbroschyr som skickats ut till allmänheten sommaren 2018, vill du ladda ner denna, klicka här!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.