Felanmälan

Om ditt ärende gäller ett akut elfel som innebär fara för människor eller egendom, ring nedanstående nummer, öppet dygnet runt.

Akuta fel ring: 031-88 01 23

Exempel på akuta fel är strömavbrott, trasigt elskåp eller öppna dörrar på elanläggning som elskåp eller nätstation, träd som fallit ned på ledningar samt grävda ledningsgropar som inte fyllts igen etc.

Felanmälan

Om felet inte är akut, utan du bedömer att det kan vänta till vardagar kontorstid, maila info@harrydaenergi.se eller klicka här . När vi fått din felanmälan kan vi behöva kontakta dig och vi hanterar din anmälan så snart som möjligt (under vardagar kontorstid) för att åtgärda felet. 

Tänk på:

Innan du kontaktar oss för att anmäla fel, börja med att kontrollera din egen elanläggning. Kontrollera dina egna säkringar, huvudsäkringar och jordfelsbrytare på din fastighet. Undersök även om dina grannar har samma fel.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.