Ursprungsmärk din el

Om du producerar egen el så kan du ursprungsmärka från vilken energikälla som elen kommer ifrån med ursprungsgarantier (UG). Som elproducent får du en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Det hjälper slutkunden av elen att få information om elens ursprung på ett tydligt sätt. Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion. Ursprungsmärkningen är än så länge frivilligt. Läs mer om ursprungsgarantier och hur du ansöker.

Innan du köper din utrustning rekommenderar vi dig att läsa på reglerna för småskalig elproduktion. Det kan uppstå problem om du köper utrustning som inte är godkänd att använda i elnätet. Produkterna måste vara CE-märkta. Elsäkerhetsverket har tagit fram en informationsbroschyr som riktar sig till privatpersoner som tänker installera vind- eller solel.

Broschyren finns att ladda ner på elsäkerhetsverkets hemsida: elsakerhetsverket.se eller klicka här för broschyr!

När du bestämt dig för att bli egenproducent kontaktar du en behörig installatör och ni tillsammans gör en anmälan till oss. Därefter gör vi en teknisk bedömning av om din nuvarande anslutning klarar inkoppling av en produktionskälla.

Ditt abonnemang läses av varje månad. Din elmätare registrerar både förbrukning och eventuellt överskott för varje timme. Avgifter för ditt ordinarie nätabonnemang påverkas inte av produktionen.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.