Ersättning

Du kan få två olika ersättningar för den överskottsel du producerar.

  • Nätnytta. Ersättning för nätnytta som din elproduktion tillför elnätet. Nätnyttan beräknas efter de kostnadsminskningar som Härryda Energi får till följd av överskottsproduktionen. För närvarande uppgår ersättningen till 3,7 öre/kWh (exkl moms).

  • Ersättning för överskottsproduktion av el. Den överskottsel som du producerar kan du sälja till Härryda Energi Elhandel eller något annat elhandelsbolag i Sverige. Kontakta oss för att få uppgifter om vad du kan få i ersättning.

Begär skattereduktion för din egenproducerade el

Efter första året som mikroproducent har du rätt att begära skattereduktion för mikroproduktion upp till 18 000 kr, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vi lämnar varje år en kontrolluppgift till Skattemyndigheten gällande hur mycket el varje mikroproducent matat in på elnätet.

Myndigheter kan komma att utfärda föreskrifter mm som påverkar ovanstående uppgifter.

Produktvillkor:

Produktvillkor för mikroproduktion Nät

 Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.