Producera egen el - mikroproduktion

Med egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera egen el. Samtidigt kan detta
leda till att du blir mer självständig och gynnar vår miljö.

Innan du börjar att producera egen el finns det flera regler kring hur anslutning av
elproduktionen ska ske, ekonomisk ersättning, ursprungsmärkning och skatter. Reglerna förändras över tid. För närvarande pågår en översyn av lagar och regler för att det ska bli
enklare för den som vill producera sin egen el. Den senaste informationen finner du hos våra myndigheter, som Energimyndighetens hemsida.

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, kan gå ut på elnätet. För att kunna mata ut
elen på elnätet och få betalt för den måste du ha en elmätare som ger timvärden på levererad el. Samtliga kunder i vårt nätområde har redan en mätare kompatibel för mikroproduktion sedan vi bytte alla elmätare under hösten 2019 och våren/sommaren 2020.

Kontakta din elinstallatör

Om du planerar att installera en produktionsanläggning kontaktar du en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss. Läs mer på Nyanslutning under rubriken Vid ändring i befintlig anläggning.

Småskalig produktion av el från solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.
Läs mer om produktion av el från solceller på Energimyndighetens hemsida

Stöd till dig som producerar el från solceller

Som ett stöd till utbyggnaden av förnybar elproduktion finns elcertifikatsystemet. Som producent av förnybar elproduktion kan du ansöka om elcertifikat. 
Läs mer om elcertifikat.

Småskalig vindkraft

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk för olika användningsområden och utbudet växer. Läs mer om hur du kan producera el för eget bruk med hjälp av vinden och vad som är viktigt att tänka på. Läs mer om småskalig produktion av el från vind på Energimyndighetens- eller Vindlovs hemsida.

Vill du veta mer om ursprungsmärkning och ersättning, se separata sidor i  sidomenyn.

Produktvillkor

Produktvillkor för mikroproduktion Nät

Nya regler för momsbefrielse

På Skatteverkets webbplats ligger nu reglerna för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa bördan för de minsta företagen. Ett ytterligare skäl för att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.