Elnätssatsningar

Härryda kommun fortsätter att växa med antalet invånare, bostäder och företag i kommunen. Samtidigt ändras elanvändandet då fler svenskar har saker och tjänster som behöver el för att fungera. Därtill finns en än större miljö-medvetenhet med fler elbilar som behöver el för att laddas, fler kunder/invånare som efterfrågar solceller för att producera egen el och även sälja den till oss på Härryda Energi. Dessa förändringar påverkar elnätet och ställer ökade krav på dagens och kommande års elnät och elleverans.

Under de senaste åren har vi gjort flera förbättringar i elnätet för att säkerställa att du som kund ska få el i eluttaget så långt det är möjligt. Det finns dock omständigheter såsom åskoväder, stormar, grävskador mm som vi inte kan påverka. Vi är glada att en av våra största satsningar med en kraftigare elnätsslinga för 40 kV, som driftsattes i november 2017, fungerade utan större störningar. Denna elnätsslinga har byggts under flera år och är en viktig del av vårt elnät för att tillgodose det ökade elbehovet i vår expanderande kommun. 

 

80% av kunderna är nöjda med Härryda Energi

Vi är extra glada att våra kunder märker av alla våra satsningar för att främst förbättra elnätet och tackar för höga betyg i vår senaste nöjdkundundersökning. Härryda Energi har blivit ännu bättre gällande elleverans och totalt som elnätsföretag, vilket syns tydligt i våra nöjdkundundersökningar som görs kontinuerligt. Nu har vi slagit rekord och fått toppbetyg. I den senaste nöjdkundmätningen är 80% av kunderna mycket nöjda eller nöjda med Härryda Energi som elnätsföretag och vår elleverans. De upplever att det är färre avbrott och att problem och avbrottsfel åtgärdas snabbt. Våra förbättringar med målinriktat, planerat projektarbete med väderssäkring, omkopplingsslingor, automatisering, bättre teknik med mera ger resultat. Idag finns el hem till våra kunder över 99,98 % av tiden (2017). Dessvärre styr vi inte över oväder och andra oturliga omständigheter som kan resultera i strömavbrott. Vi vill att våra kunder ska vara  nöjda med oss, inklusive det underhålls- och utvecklingsarbete som behöver göras i en samhällsviktig infrastruktur som elnät. Därför fortsätter vårt förbättringsarbete med långsiktig planering och investering i elnätet med målet att tillfredsställa våra kunders krav på hög driftsäkerhet och bra kvalitet.

Förstärkta elnätsområden

Störst satsningar har gjorts och görs i Landvetter-, Hindås- och Härrydaområdet. Väderrelaterade fel minskar, då alltmer elkabel grävs ner. Nya arbeten installeras med den främsta tekniken för att kunna hitta var fel inträffar och på så sätt göra rätt omkoppling för att kunna återkoppla strömmen till kunderna i de fall detta är möjligt. Under 2018 har vi bytt ut gamla högspänningskablar i Mölnlycke Centrum och vid Magasinsvägen i Landvetter centrum. 

Kortare avbrottstider via automatisering

Tack vare vår ökade automatisering i fler och fler elnätsstationer får kunderna tillbaka strömmen allt snabbare. Ett fel som tidigare kunde ta omkring 2 timmar att koppla om, tar nu 10-20 minuter. Vi på Härryda Energi har tagit ett tekniksprång för att möta kundernas nya och kommande behov. Begreppen ”Smarta elnät” och ”Smarta hem” är verklighet idag för alltfler människor.  Fler och fler privatpersoner kommer i framtiden att ha utrustning i sin hemmiljö som hushållsapparater, värmepumpar, solpaneler uppkopplade mot nätverk för att kunna styra utrustningen exempelvis via en mobiltelefonsapplikation. Även för företagen finns behov av modernt elnät. Området Landvetter flygplats, dvs Airport City, är ett område som expanderat kraftigt senaste åren med mer plats för nya företagsetableringar. Här bygger vi ett nytt modernt elnät med framtidens teknik för att möjliggöra nya tidens begrepp ”Smarta elnät”. En teknik som minimerar avbrott och erbjuder ”Smarta elnätsfunktioner”.

Tekniken utvecklas

Dagens teknik inom fjärrautomation och fellokalisering har utvecklats de senaste åren. Att som eldistributionselektriker gå längs en ledningsgata långt in i skogen, speciellt i mörker och kanske även i djup snö för att leta efter fel i en luftledning eller markkabel tar tid, ibland många timmar. Att istället kunna fjärrstyra elnäten som vi nu redan kan i vissa områden och i än fler områden på sikt, gynnar idag flera av våra kunder och skapar en tryggare och säkrare elleverans. 

Fler omkopplingsslingor

I flera av fallen kan vi numera koppla om elen digitalt från kontoret, men även manuellt ute på plats. Vi fortsätter att bygga fler omkopplingsslingor där det är möjligt samt bygga automation, för att minska avbrottstiderna ytterligare. Under 2018 har vi arbetat med reservmatningsmöjligheter vid Skårtorp/ Helgered och Bugärde / Stora övattnet. Det betyder att vi kan leda om strömmen vid ett avbrott så att du som kund inte behöver vara utan el medan vi lagar felet. Det innebär kortare avbrottstider för stora delar av Härryda.

Nyare arbetssätt förkortar avbrottstiden

För att förkorta avbrottstiden vid flera planerade arbeten använder vi våra reservkraftverk. Dessa används även vid längre oplanerade avbrott när det är möjligt.

Förberedelser för nybyggnation

Vi har under 2018 flyttat befintliga elledningar för att förbereda inför Wallenstams nybyggnation på ca 600 bostäder, idrottshall och verksamhetslokaler vid Mölnlycke Fabriker. Även i Hindås byggs det ett nytt bostadsområde som kallas Roskullen och där har vi dragit fram och förberett med elnät för 36 nya bostäder.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.