Elnätssatsningar

Härryda kommun fortsätter att växa med antalet invånare, bostäder och företag i kommunen. Samtidigt ändras elanvändandet då fler svenskar har saker och tjänster som behöver el för att fungera. Därtill finns en än större miljö-medvetenhet med fler elbilar som behöver el för att laddas, fler kunder/invånare som efterfrågar solceller för att producera egen el och även sälja den till oss på Härryda Energi. Dessa förändringar påverkar elnätet och ställer ökade krav på dagens och kommande års elnät och elleverans.

Under de senaste åren har vi gjort flera förbättringar i elnätet för att säkerställa att du som kund ska få el i eluttaget så långt det är möjligt. Det finns dock omständigheter såsom åskoväder, stormar, grävskador mm som vi inte kan påverka. Vi är glada att en av våra största satsningar med en kraftigare elnätsslinga för 40 kV, som driftsattes i november 2017, fungerade utan större störningar. Denna elnätsslinga har byggts under flera år och är en viktig del av vårt elnät för att tillgodose det ökade elbehovet i vår expanderande kommun. 

Över 80% av kunderna är nöjda med Härryda Energi

Vi är extra glada att våra kunder märker av alla våra satsningar för att främst förbättra elnätet och tackar för höga betyg i våra nöjdkundundersökningar. Härryda Energi har blivit ännu bättre gällande elleverans och totalt som elnätsföretag, vilket syns tydligt i våra undersökningar som görs kontinuerligt. De senaste åren har vi legat stadigt på över 80% nöjda kunder.  Våra kunder upplever att det är färre avbrott och att problem och avbrottsfel åtgärdas snabbt. Våra förbättringar med målinriktat, planerat projektarbete med väderssäkring, omkopplingsslingor, automatisering, bättre teknik med mera ger resultat. Idag finns el hem till våra kunder över 99,99 % av tiden (2021). Dessvärre styr vi inte över oväder och andra oturliga omständigheter som kan resultera i strömavbrott. Vi vill att våra kunder ska vara  nöjda med oss, inklusive det underhålls- och utvecklingsarbete som behöver göras i en samhällsviktig infrastruktur som elnät. Därför fortsätter vårt förbättringsarbete med långsiktig planering och investering i elnätet med målet att tillfredsställa våra kunders krav på hög driftsäkerhet och bra kvalitet.

Förstärkta elnätsområden

I år har vi gjort stora satsningar i hela vårt nätområde. Väderrelaterade fel minskar, då alltmer elkabel grävs ner. Nya arbeten installeras med den främsta tekniken för att kunna hitta var fel inträffar och på så sätt göra rätt omkoppling för att kunna återkoppla strömmen till kunderna i de fall detta är möjligt. 

Kortare avbrottstider via automatisering

Tack vare vår ökade automatisering i fler och fler elnätsstationer får kunderna tillbaka strömmen allt snabbare. Ett fel som förr kunde ta omkring 2 timmar att koppla om, tar nu 10-20 minuter. Vi på Härryda Energi har tagit ett tekniksprång för att möta kundernas nya och kommande behov. Begreppen ”Smarta elnät” och ”Smarta hem” är verklighet idag för alltfler människor. Fler och fler privatpersoner kommer i framtiden att ha utrustning i sin hemmiljö som hushållsapparater, värmepumpar, solpaneler uppkopplade mot nätverk för att kunna styra utrustningen exempelvis via en app. Även för företagen finns behov av modernt elnät. Området Landvetter flygplats, dvs Airport City, är ett område som expanderat kraftigt senaste åren med mer plats för nya företagsetableringar. Här bygger vi ett nytt modernt elnät med framtidens teknik för att möjliggöra nya tidens begrepp ”Smarta elnät”. En teknik som minimerar avbrott och erbjuder ”Smarta elnätsfunktioner”.

Tekniken utvecklas

Dagens teknik inom fjärrautomation och fellokalisering har utvecklats de senaste åren. Att som eldistributionselektriker gå längs en ledningsgata långt in i skogen, speciellt i mörker och kanske även i djup snö för att leta efter fel i en luftledning eller markkabel tar tid, ibland många timmar. Att istället kunna fjärrstyra elnäten som vi nu redan kan i vissa områden och i än fler områden på sikt, gynnar idag flera av våra kunder och skapar en tryggare och säkrare elleverans. 

Fler omkopplingsslingor

I flera av fallen kan vi numera koppla om elen digitalt från kontoret, men även manuellt ute på plats. Vi fortsätter att bygga fler omkopplingsslingor där det är möjligt samt bygga automation, för att minska avbrottstiderna ytterligare. Det betyder att vi kan leda om strömmen vid ett avbrott så att du som kund inte behöver vara utan el medan vi lagar felet. 

Nyare arbetssätt förkortar avbrottstiden

För att förkorta avbrottstiden vid flera planerade arbeten använder vi oss av våra reservkraftverk. Dessa används även vid längre oplanerade avbrott när det är möjligt.

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.