40 kV elnät

En av våra större elnätssatsningar gjordes år 2017 då vi byggde upp en stor elnätsslinga på 40 kV som är till nytta för hela Härryda kommun, även idag. Åtgärderna genomfördes för att tillgodose ett ökande elbehov som bland annat utbyggnationer av bostadsområden och andra expansioner i vårt nätområde medför.

Omläggning till 40 kV för ökad kapacitet i elnätet

Investeringsprojektet startade år 2014 med planering av spänningshöjning från 20 kV till 40 kV för ökad överföringskapacitet. Projektet detaljplanerades under en lång tid för att kunna genomföra många och stora delprojekt i tid som t ex ombyggnation av ledningar, köp av transformatorer och nya ställverk. Det mest kritiska momentet under driftomläggningen med spänningshöjning från 20 kV till 40 kV lyckades över förväntan, när elnätsslingan driftsattes under november 2017.

Bra och tätt samarbete

Flera aktiviteter i detaljtidplanens två sista månader var kritiska. Den högre spänningen 40 kV innebar att på få och tidsbestämda dagar hinna bygga och ta i drift de nya anläggningsdelarna i rätt ordning med rätt kompetenser. Detta täta och synkroniserade samarbete med flera leverantörer som Vattenfall och lokala entreprenörer genomfördes trots tidspress enligt projekttidsplanen.

Att vår 40 kV-slinga är i drift innebär att vi står väl rustade för framtiden med ett robust elnät för Härryda kommuns tillväxt.

40 kV elnät

 

40 kV Solsten 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.