40 kV elnät

Under 2017 gjorde vi vår största satsning i elnätet genom att skapa en stor elnätsslinga för 40 kV till nytta för hela Härryda kommun. Åtgärderna genomfördes för att kunna tillgodose det ökande elbehovet som expansionen i vårt område medför. Närmast i tiden de stora förändringarna i Landvetter genom expansionen av Airport city, dvs området runt Landvetter flygplats. Det nya nät som nu är klart ger även en bra grund för en säker framtida elmatning till den kommande expansionen i södra Landvetter. 

Omläggning till 40 kV för ökad kapacitet i elnätet

Investeringsprojektet startade år 2014 med planering av spänningshöjning från 20 kV till 40 kV för ökad överföringskapacitet. Projektet har detaljplanerats under lång tid för att kunna genomföra många och stora delprojekt i tid som t ex ombyggnation av ledningar, köp av transformatorer och nya ställverk. Det mest kritiska momentet under driftomläggningen med spänningshöjning från 20 kV till 40 kV lyckades över förväntan, när elnätsslingan driftsattes under november 2017.

Långt projekt

Redan innan år 2010 planerades flera olika lösningar för att möta behovet av ökad kapacitet av el i Härryda kommun. Lösningen blev slutligen att utnyttja flera av de befintliga ledningarna. Projektet startade 2014 med planeringsstudier och tillståndsfrågor. Tre år från idé till drifttagning är en kort tid för projekt av denna storlek. Vi gjorde tidigt en översiktsplan med alla delprojekt, som vi därefter löpande har övervakat. Ett flertal arbeten har utförts på olika platser runt om i vårt elnät. Förutom egen personal så har även många entreprenörer och konsulter varit involverade i projektet. Mottagnings- och fördelningsstationer har fått kompletteras och i vissa fall byggts om med nya ställverk, transformatorer samt kontrollutrustning. Luftledningar har delvis byggts om och nya kablar har grävts ner, allt för att möjliggöra spänningshöjningen till 40 kV.

Bra och tätt samarbete

Flera aktiviteter i detaljtidplanens två sista månader var kritiska. Den högre spänningen 40 kV innebar att på få och tidsbestämda dagar hinna bygga och ta i drift de nya anläggningsdelarna i rätt ordning med rätt kompetenser. Detta täta och synkroniserade samarbete med flera leverantörer som Vattenfall och lokala entreprenörer har trots tidspress genomförts enligt projekttidsplanen. Vi är extra glada för att omläggningen hittills har skett utan strömavbrott för våra kunder, som vi också vill tacka för tålamod under byggprojektet.

När nu den nya 40 kV-slingan är i drift står Härryda Energi väl rustat för framtiden med ett robust elnät för Härryda kommuns tillväxt.

40 kV elnät

 

40 kV Solsten

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.