40 kV elnät

En av våra större elnätssatsningar gjordes år 2017 då vi byggde upp en stor elnätsslinga på 40 kV som är till nytta för hela Härryda kommun, även idag. Åtgärderna genomfördes för att tillgodose ett ökande elbehov som bland annat utbyggnationer av bostadsområden och andra expansioner i vårt nätområde medför.

Omläggning till 40 kV för ökad kapacitet i elnätet

Investeringsprojektet startade år 2014 med planering av spänningshöjning från 20 kV till 40 kV för ökad överföringskapacitet. Projektet detaljplanerades under en lång tid för att kunna genomföra många och stora delprojekt i tid som t ex ombyggnation av ledningar, köp av transformatorer och nya ställverk. Det mest kritiska momentet under driftomläggningen med spänningshöjning från 20 kV till 40 kV lyckades över förväntan, när elnätsslingan driftsattes under november 2017.

Bra och tätt samarbete

Flera aktiviteter i detaljtidplanens två sista månader var kritiska. Den högre spänningen 40 kV innebar att på få och tidsbestämda dagar hinna bygga och ta i drift de nya anläggningsdelarna i rätt ordning med rätt kompetenser. Detta täta och synkroniserade samarbete med flera leverantörer som Vattenfall och lokala entreprenörer genomfördes trots tidspress enligt projekttidsplanen.

Att vår 40 kV-slinga är i drift innebär att vi står väl rustade för framtiden med ett robust elnät för Härryda kommuns tillväxt.

40 kV elnät

 

40 kV Solsten 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.