Planerade projekt

Vi är nu inne i ett skede med mycket ombyggnader i vårt elnät, och det planeras pågå i ett flertal år framåt. Ombyggnaderna förorsakas av:

  • ökande krav från samhälle, kunder och industri på bättre leveranssäkerhet (färre elavbrott),
  • åldrande elanläggningar samt
  • expansionen i kommunen med ökade behov av överföring av el.


Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig projektplan, som kan förändras över tid.
 För mer information om våra elnätssatsningar se vidare våra undersidor Elnätssatsningar, 40 kV elnät och självläkande nät eller klicka här.

[{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t","latLng":"57.6888741,12.1958918","area":"Gr\u00f6nhult, Landvetter","content":"Omfattar kablifiering av befintligt luftledningsn\u00e4t mellan Gr\u00f6nhult och Tahultsv\u00e4gen, samt \u00e4ven viss del av l\u00e5gsp\u00e4nningsn\u00e4tet och nya n\u00e4tstationer. Totalt ca 4,5km kabel och 7st n\u00e4tstationer i pl\u00e5t. Beredning kommer att p\u00e5b\u00f6rjas tidigast h\u00f6sten 2017.","year":"2019-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t - (reservledning)","latLng":"57.7010788,12.2762517","area":"Sk\u00e5rtorp","content":"Vi planerar f\u00f6r en ny 10kV f\u00f6rbindelse, jordkabel, mellan Sk\u00e5rtorpsv\u00e4gen och Chalmers golfbana. Projektet inneb\u00e4r att vi f\u00e5r en reservkopplingsm\u00f6jlighet mellan Sk\u00e5rtorpsomr\u00e5det och omr\u00e5det runt Helgered. Vid fel p\u00e5 n\u00e5gon ordinarie matning kan vi snabbt koppla om f\u00f6r att undvika l\u00e5nga avbrott. Projektet kommer att p\u00e5b\u00f6rjas h\u00f6sten 2017.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Nybyggnadsomr\u00e5de","latLng":"57.6680918,12.2870336","area":"Airport city Logistikpark","content":"Montering och inkoppling av 2st transformatorstationer f\u00f6r planerad utbyggnad vid Airport city.\r\n\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Landvetter Backa","latLng":"57.679903,12.239413","area":"Landvetter","content":"Omvandlingsomr\u00e5de med nya bost\u00e4der, skola mm. Vi f\u00f6ljer kommunens byggnation och samf\u00f6rl\u00e4gger nya kablar och s\u00e4tter nya n\u00e4tstationer. Merparten av luftledningsn\u00e4tet kommer d\u00e4rmed att f\u00f6rsvinna. Projektet p\u00e5g\u00e5r f\u00f6r fullt i \u00f6stra delen och den fortsatta utbyggnaden sker etappvis under n\u00e5gra \u00e5r fram\u00f6ver.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"R\u00f6set - H\u00e4llsn\u00e4s - Ramberget","latLng":"57.67544,12.178173","area":"Landvetter","content":"Ny 10kV reservledning mestadels som sj\u00f6kabel ger oss m\u00f6jlighet att koppla om driftl\u00e4gen vid avbrott p\u00e5 de radiella str\u00e4ckorna. Genom denna \u00e5tg\u00e4rd kombinerat med fj\u00e4rrstyrning av n\u00e4tstationerna s\u00e5 kortas avbrottstiderna betydligt.","year":"2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4gskillnaden","latLng":"57.672927,12.350339","area":"H\u00e4rryda","content":"Ett omfattande projekt som inneb\u00e4r att bygga en ny 10kV-f\u00f6rbindelse i H\u00e4rryda, fr\u00e5n Bug\u00e4rde till V\u00e4gskillnaden. F\u00f6rbindelsen \u00e4r driftsatt och nu \u00e5terst\u00e5r inkoppling av 2 n\u00e4tstationer. Ber\u00e4knas vara klart v\u00e5ren 2019.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Djurstensv\u00e4gen (reservledning)","latLng":"57.632570,12.168688","area":"Benareby","content":"Vi bygger en ny 10kV-f\u00f6rbindelse, mellan Hyltan och Djurstensv\u00e4gen. Kabel f\u00f6rl\u00e4ggs till st\u00f6rre delen i sj\u00f6n. Nya transformatorstationer med fj\u00e4rrman\u00f6vrering kommer att uppf\u00f6ras.\u00a0Projektet inneb\u00e4r att vi f\u00e5r en kopplingspunkt mellan olika matningsv\u00e4gar och kan snabbt koppla om vid fel och p\u00e5 s\u00e5 s\u00e4tt undvika l\u00e5nga elavbrott.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"N\u00e4setv\u00e4gen","latLng":"57.643994,12.176317","area":"N\u00e4set","content":"Ett projekt som omfattar f\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4tet l\u00e4ngs N\u00e4setv\u00e4gen samt elanslutningar av sommarstugor i Yxsj\u00f6n. Nya n\u00e4tstationer skall placeras och elkablar i mark och sj\u00f6 f\u00f6rl\u00e4ggs.\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e4stra Bj\u00f6rr\u00f6dsv\u00e4gen i Landvetter","latLng":"57.676851,12.241108","area":"Bj\u00f6rr\u00f6d","content":"Kommunen planerar f\u00f6r en f\u00f6rl\u00e4ngning av V\u00e4stra Bj\u00f6rr\u00f6dsv\u00e4gen f\u00f6r att ge utrymme f\u00f6r mer industrimark. Vi har en befintlig h\u00f6gsp\u00e4nningskabel som m\u00e5ste flyttas till nytt l\u00e4ge, vilket samordnas med kommunens entrepren\u00f6r. Ny transformatorstation skall placeras i omr\u00e5det.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"M\u00f6lnlycke fabriker","latLng":"57.661847,12.130601","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Wallenstam planerar nya bost\u00e4der vid M\u00f6lnlycke fabriker och vi l\u00e4gger med jordkablar och s\u00e4tter nya transformatorstationer, som skall f\u00f6rs\u00f6rja bost\u00e4derna med el. Projektet har p\u00e5b\u00f6rjats vintern 2018\/19 med diverse rivningsarbete.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Landvetter centrum kvarter 3","latLng":"57.688936,12.209609","area":"Landvetter","content":"Nya bost\u00e4der planeras vid Bratt\u00e5sv\u00e4gen (bakom Willys) och vi s\u00f6ker bygglov f\u00f6r att s\u00e4tta en transformatorstation i n\u00e4rheten, som skall f\u00f6rse bost\u00e4derna med el. Projektet p\u00e5b\u00f6rjas innan sommaren 2019.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Idrottsv\u00e4gen i M\u00f6lnlycke","latLng":"57.688936,12.209609","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Nytt bostadsomr\u00e5de planeras mellan B\u00e4ckv\u00e4gen och Huleb\u00e4cksgymnasiet. Befintlig transformatorstation skall flyttas till nytt l\u00e4ge n\u00e4rmare skolan. Nya elkablar f\u00f6rl\u00e4ggs till de planerade bost\u00e4derna. Kan m\u00f6jligen p\u00e5b\u00f6rjas 2019.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Fagerhult \u2013 Gr\u00f6nhult","latLng":"57.697704,12.422233","area":"Hind\u00e5s","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t p\u00e5 str\u00e4ckan mellan Fagerhult och Gr\u00f6nhult. Projektet utg\u00f6r en deletapp av ett st\u00f6rre v\u00e4ders\u00e4kringsprojekt mellan Hind\u00e5s och H\u00e4rryda. I denna etapp f\u00f6rl\u00e4ggs jordkabel fr\u00e5n Fagerhult via Intaget ner till befintlig station vid Bor\u00e5sv\u00e4gen. Befintligt friledningsn\u00e4t tas bort. Utf\u00f6rs tidigast vintern 2019\/2020.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Flytt av transformatorstation vid Bokg\u00e5rden S\u00e4teriet","latLng":"57.663218,12.102685","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Nya bost\u00e4der och \u00e4ldreboende skall exploateras vid Bokg\u00e5rden i S\u00e4teriet, M\u00f6lnlycke. Vi har en befintlig transformatorstation som f\u00f6rhindrar utbyggnad och d\u00e4rf\u00f6r m\u00e5ste flyttas till nytt l\u00e4ge. Bygglov \u00e4r s\u00f6kt och projektet sker i samr\u00e5d med exploat\u00f6r. P\u00e5b\u00f6rjas f\u00f6rst n\u00e4r bygglov beviljats.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"}]
  • Pågående projekt

  • Planerade projekt

  • Övriga Projekt

  • Avslutade projekt

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.