Planerade projekt

Vi arbetar ständigt med att förbättra, underhålla och bygga ut vårt elnät och har därför många projekt på gång. Framförallt beror detta på:

  • ett ökande krav från samhälle, kunder och industri på bättre leveranssäkerhet (färre elavbrott),
  • åldrande elanläggningar som behöver bytas ut, samt
  • expansion i kommunen med ökade behov av överföring av el.


Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig projektplan, som kan förändras över tid.
 För mer information om våra elnätssatsningar se vidare våra undersidor Elnätssatsningar, 40 kV elnät och självläkande nät eller klicka här.

[{"name":"Nybyggnadsomr\u00e5de","latLng":"57.6680918,12.2870336","area":"Airport city Logistikpark","content":"Montering och inkoppling av 2st transformatorstationer f\u00f6r planerad utbyggnad vid Airport city.\r\n\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Landvetter Backa","latLng":"57.679903,12.239413","area":"Landvetter","content":"Omvandlingsomr\u00e5de med nya bost\u00e4der, skola mm. Vi f\u00f6ljer kommunens byggnation och samf\u00f6rl\u00e4gger nya kablar och s\u00e4tter nya n\u00e4tstationer. Merparten av luftledningsn\u00e4tet kommer d\u00e4rmed att f\u00f6rsvinna. Projektet p\u00e5g\u00e5r f\u00f6r fullt i \u00f6stra delen och den fortsatta utbyggnaden sker etappvis under n\u00e5gra \u00e5r fram\u00f6ver.\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Djurstensv\u00e4gen (reservledning)","latLng":"57.632570,12.168688","area":"Benareby","content":"Vi har byggt en ny 10kV-f\u00f6rbindelse, mellan Hyltan och Djurstensv\u00e4gen. Kabel f\u00f6rlades till st\u00f6rre delen i sj\u00f6n. Nya transformatorstationer med fj\u00e4rrman\u00f6vrering \u00e4r p\u00e5 plats.\u00a0Projektet innebar att vi nu har en kopplingspunkt mellan olika matningsv\u00e4gar och snabbt kan koppla om vid fel. N\u00e5got som f\u00f6rkortar felavhj\u00e4lpningstiden och med andra ord g\u00f6r att v\u00e5ra kunder slipper l\u00e5nga elavbrott.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"N\u00e4setv\u00e4gen","latLng":"57.643994,12.176317","area":"N\u00e4set","content":"Projektet omfattade f\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4tet l\u00e4ngs N\u00e4setv\u00e4gen samt elanslutningar av sommarstugor i Yxsj\u00f6n. Nya n\u00e4tstationer placerades och elkablar i mark och sj\u00f6 f\u00f6rlades. Arbetet \u00e4r nu klart.\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"V\u00e4stra Bj\u00f6rr\u00f6dsv\u00e4gen i Landvetter","latLng":"57.676851,12.241108","area":"Bj\u00f6rr\u00f6d","content":"Kommunen planerar f\u00f6r en f\u00f6rl\u00e4ngning av V\u00e4stra Bj\u00f6rr\u00f6dsv\u00e4gen f\u00f6r att ge utrymme f\u00f6r mer industrimark. Vi hade en befintlig h\u00f6gsp\u00e4nningskabel som beh\u00f6vde flyttas till nytt l\u00e4ge, vilket samordnades med kommunens entrepren\u00f6r. Arbetet \u00e4r nu klart och \u00e4ven en ny transformatorstation har placerats i omr\u00e5det.\r\n\u00a0","year":"2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"M\u00f6lnlycke fabriker","latLng":"57.661847,12.130601","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Wallenstam planerar nya bost\u00e4der vid M\u00f6lnlycke fabriker och vi l\u00e4gger med jordkablar och s\u00e4tter nya transformatorstationer, som skall f\u00f6rs\u00f6rja bost\u00e4derna med el. Projektet \u00e4r klart.\u00a0","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Landvetter centrum kvarter 3","latLng":"57.688936,12.209609","area":"Landvetter","content":"Nya bost\u00e4der planeras vid Bratt\u00e5sv\u00e4gen (bakom Willys). Arbetet med att b.la. s\u00e4tta en transformatorstation, som skall f\u00f6rse bost\u00e4derna med el, \u00e4r nu klart.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Idrottsv\u00e4gen i M\u00f6lnlycke","latLng":"57.6597,12.1205","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Nytt bostadsomr\u00e5de planeras mellan B\u00e4ckv\u00e4gen och Huleb\u00e4cksgymnasiet. Befintlig transformatorstation skall flyttas till nytt l\u00e4ge n\u00e4rmare skolan. Nya elkablar f\u00f6rl\u00e4ggs till de planerade bost\u00e4derna. Projektet \u00e4r p\u00e5b\u00f6rjat.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Fagerhult \u2013 Gr\u00f6nhult","latLng":"57.697704,12.422233","area":"Hind\u00e5s","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t p\u00e5 str\u00e4ckan mellan Fagerhult och Gr\u00f6nhult. Projektet utg\u00f6r en deletapp av ett st\u00f6rre v\u00e4ders\u00e4kringsprojekt mellan Hind\u00e5s och H\u00e4rryda. I denna etapp f\u00f6rl\u00e4ggs jordkabel fr\u00e5n Fagerhult via Intaget ner till befintlig station vid Bor\u00e5sv\u00e4gen. Befintligt friledningsn\u00e4t tas bort. Arbetet \u00e4r nu klart.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Flytt av transformatorstation vid Bokg\u00e5rden S\u00e4teriet","latLng":"57.663218,12.102685","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Nya bost\u00e4der och \u00e4ldreboende skall byggas vid Bokg\u00e5rden i S\u00e4teriet, M\u00f6lnlycke. Vi hade en befintlig transformatorstation som f\u00f6rhindrade utbyggnad och d\u00e4rf\u00f6r beh\u00f6vde flyttas. Arbetet \u00e4r nu avklarat och en ny modernare transformatorstation \u00e4r placerad p\u00e5 ett nytt l\u00e4ge.\u00a0","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Ny skola i Hind\u00e5s","latLng":"57.6964,12.4376","area":"Hind\u00e5s","content":"En ny skola f\u00f6r cirka 450 elever i \u00e5rskurs 4-9 ska byggas i sydv\u00e4stra Hind\u00e5s mellan Fagervallen och Fagerhultsv\u00e4gen. Den nya skolan ber\u00e4knas vara klar 2021. Vi l\u00e4gger med jordkablar och s\u00e4tter ny transformatorstation, som ska f\u00f6rs\u00f6rja skolan och ett antal bost\u00e4der med el.\u00a0","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Lahall","latLng":"57.630274,12.114426 ","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Vi kablifierar 10kV luftledning","year":"2020\/2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"M\u00f6lnlycke C","latLng":"57.659785,12.112873 ","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Vi f\u00f6rst\u00e4rker v\u00e5r befintliga matning genom M\u00f6lnlycke.\u00a0","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Ramberget","latLng":"57.676712,12.203007 ","area":"Landvetter","content":"Vi kablifierar luftledning med orsak av d\u00e5ligt sp\u00e4nning i omr\u00e5det.\u00a0","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Stora H\u00e4rsj\u00f6n","latLng":"57.718046,12.329135","area":"H\u00e4rryda","content":"Vi kablifierar 10kV luftledning och placerar nya stationer med fj\u00e4rrstyrningsm\u00f6jligheter","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"R\u00e5gdal Risbacka","latLng":"57.673751,12.342123","area":"H\u00e4rryda","content":"Vi kablifierar 10kV luftledning\u00a0","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Hornasj\u00f6v\u00e4gen","latLng":"57.702865,12.283056","area":"H\u00e4rryda","content":"Vi kablifierar luftledning med orsak av d\u00e5ligt sp\u00e4nning i omr\u00e5det.\u00a0","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"G\u00f6kskulla","latLng":"57.692837,12.182219","area":"Landvetter","content":"Vi f\u00f6rb\u00e4ttrar n\u00e4tet genom att f\u00f6rb\u00e4ttra omkopplingsm\u00f6jligheter med fj\u00e4rrstyrningsm\u00f6jlighet.\u00a0","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Br\u00e5ta","latLng":"57.671429,12.130516","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Vi f\u00f6rst\u00e4rker matningen till Br\u00e5taomr\u00e5det","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Bj\u00f6rr\u00f6d","latLng":"57.665296,12.249903","area":"Landvetter","content":"Vi f\u00f6rb\u00e4ttrar n\u00e4tet genom ny 10kV slinga","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"M\u00f6lnlycke, byte kabel","latLng":"57.659047,12.120731","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Vi byter ut en trasig kabel mot en ny.","year":"2020\/2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"}]
  • Pågående projekt

  • Planerade projekt

  • Övriga Projekt

  • Avslutade projekt

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.