Planerade projekt

Vi är nu inne i ett skede med mycket ombyggnader i vårt elnät, och det planeras pågå i ett flertal år framåt. Ombyggnaderna förorsakas av:

  • ökande krav från samhälle, kunder och industri på bättre leveranssäkerhet (färre elavbrott),
  • åldrande elanläggningar samt
  • expansion i kommunen med ökade behov av överföring av el.


Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig projektplan, som kan förändras över tid.
 För mer information om våra elnätssatsningar se vidare våra undersidor Elnätssatsningar, 40 kV elnät och självläkande nät eller klicka här.

[{"name":"Nybyggnadsomr\u00e5de","latLng":"57.6680918,12.2870336","area":"Airport city Logistikpark","content":"Montering och inkoppling av 2st transformatorstationer f\u00f6r planerad utbyggnad vid Airport city.\r\n\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Landvetter Backa","latLng":"57.679903,12.239413","area":"Landvetter","content":"Omvandlingsomr\u00e5de med nya bost\u00e4der, skola mm. Vi f\u00f6ljer kommunens byggnation och samf\u00f6rl\u00e4gger nya kablar och s\u00e4tter nya n\u00e4tstationer. Merparten av luftledningsn\u00e4tet kommer d\u00e4rmed att f\u00f6rsvinna. Projektet p\u00e5g\u00e5r f\u00f6r fullt i \u00f6stra delen och den fortsatta utbyggnaden sker etappvis under n\u00e5gra \u00e5r fram\u00f6ver.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Djurstensv\u00e4gen (reservledning)","latLng":"57.632570,12.168688","area":"Benareby","content":"Vi bygger en ny 10kV-f\u00f6rbindelse, mellan Hyltan och Djurstensv\u00e4gen. Kabel f\u00f6rl\u00e4ggs till st\u00f6rre delen i sj\u00f6n. Nya transformatorstationer med fj\u00e4rrman\u00f6vrering kommer att uppf\u00f6ras.\u00a0Projektet inneb\u00e4r att vi f\u00e5r en kopplingspunkt mellan olika matningsv\u00e4gar och kan snabbt koppla om vid fel och p\u00e5 s\u00e5 s\u00e4tt undvika l\u00e5nga elavbrott.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"N\u00e4setv\u00e4gen","latLng":"57.643994,12.176317","area":"N\u00e4set","content":"Ett projekt som omfattar f\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4tet l\u00e4ngs N\u00e4setv\u00e4gen samt elanslutningar av sommarstugor i Yxsj\u00f6n. Nya n\u00e4tstationer skall placeras och elkablar i mark och sj\u00f6 f\u00f6rl\u00e4ggs.\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e4stra Bj\u00f6rr\u00f6dsv\u00e4gen i Landvetter","latLng":"57.676851,12.241108","area":"Bj\u00f6rr\u00f6d","content":"Kommunen planerar f\u00f6r en f\u00f6rl\u00e4ngning av V\u00e4stra Bj\u00f6rr\u00f6dsv\u00e4gen f\u00f6r att ge utrymme f\u00f6r mer industrimark. Vi har en befintlig h\u00f6gsp\u00e4nningskabel som m\u00e5ste flyttas till nytt l\u00e4ge, vilket samordnas med kommunens entrepren\u00f6r. Ny transformatorstation skall placeras i omr\u00e5det.","year":"2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"M\u00f6lnlycke fabriker","latLng":"57.661847,12.130601","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Wallenstam planerar nya bost\u00e4der vid M\u00f6lnlycke fabriker och vi l\u00e4gger med jordkablar och s\u00e4tter nya transformatorstationer, som skall f\u00f6rs\u00f6rja bost\u00e4derna med el. Projektet \u00e4r l\u00e5ngt framskridit.\u00a0","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Landvetter centrum kvarter 3","latLng":"57.688936,12.209609","area":"Landvetter","content":"Nya bost\u00e4der planeras vid Bratt\u00e5sv\u00e4gen (bakom Willys) och vi s\u00f6ker bygglov f\u00f6r att s\u00e4tta en transformatorstation i n\u00e4rheten, som skall f\u00f6rse bost\u00e4derna med el. Projektet p\u00e5b\u00f6rjades innan sommaren 2019.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Idrottsv\u00e4gen i M\u00f6lnlycke","latLng":"57.6597,12.1205","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Nytt bostadsomr\u00e5de planeras mellan B\u00e4ckv\u00e4gen och Huleb\u00e4cksgymnasiet. Befintlig transformatorstation skall flyttas till nytt l\u00e4ge n\u00e4rmare skolan. Nya elkablar f\u00f6rl\u00e4ggs till de planerade bost\u00e4derna. Projektet \u00e4r p\u00e5b\u00f6rjat.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Fagerhult \u2013 Gr\u00f6nhult","latLng":"57.697704,12.422233","area":"Hind\u00e5s","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t p\u00e5 str\u00e4ckan mellan Fagerhult och Gr\u00f6nhult. Projektet utg\u00f6r en deletapp av ett st\u00f6rre v\u00e4ders\u00e4kringsprojekt mellan Hind\u00e5s och H\u00e4rryda. I denna etapp f\u00f6rl\u00e4ggs jordkabel fr\u00e5n Fagerhult via Intaget ner till befintlig station vid Bor\u00e5sv\u00e4gen. Befintligt friledningsn\u00e4t tas bort. Utf\u00f6rs tidigast vintern 2019\/2020.","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Flytt av transformatorstation vid Bokg\u00e5rden S\u00e4teriet","latLng":"57.663218,12.102685","area":"M\u00f6lnlycke","content":"Nya bost\u00e4der och \u00e4ldreboende skall exploateras vid Bokg\u00e5rden i S\u00e4teriet, M\u00f6lnlycke. Vi har en befintlig transformatorstation som f\u00f6rhindrar utbyggnad och d\u00e4rf\u00f6r m\u00e5ste flyttas till nytt l\u00e4ge. Bygglov \u00e4r beviljat och vi f\u00f6ljer exploat\u00f6rens utveckling.\u00a0","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Ny skola i Hind\u00e5s","latLng":"57.6964,12.4376","area":"Hind\u00e5s","content":"En ny skola f\u00f6r cirka 450 elever i \u00e5rskurs 4-9 ska byggas i sydv\u00e4stra Hind\u00e5s mellan Fagervallen och Fagerhultsv\u00e4gen. Den nya skolan ber\u00e4knas vara klar 2021. Vi l\u00e4gger med jordkablar och s\u00e4tter ny transformatorstation, som ska f\u00f6rs\u00f6rja skolan och ett antal bost\u00e4der med el.\u00a0","year":"2019\/2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"}]
  • Pågående projekt

  • Planerade projekt

  • Övriga Projekt

  • Avslutade projekt

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.