Nyanslutning

Planerar du att bygga hus och ansluta permanent el, tillfällig el (byggström) eller ändra i din befintliga elinstallation? Tänk på att alltid vara ute i god tid och att göra rätt från början! Se instruktioner nedan:

Vid nyanslutning

Kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till ny byggnad. Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad. Vi besvarar normalt din föranmälan inom ett par veckor. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara något längre. 

Du som beställare behöver också tänka på att markarbeten utförs på ett korrekt sätt. Rörförläggning inklusive dragtråd, schaktning, håltagning samt återställande efter grävarbete behöver ske enligt våra instruktioner. Klicka nedan på det arbete som du planerar att genomföra. 

Kabelförläggning i mark

Anslutning till fasadmätarskåp

Anslutning av serviscentral 


Anslutningsavgifter

Normal anslutningsavgift för 16-25 A är minst 37 500 SEK inkl.moms. I avgiften ingår serviskabel och kabelskyddsrör fram till mätarskåp. Beställaren (kunden) står för schakt och förläggning av kabelrör (som tillhandahålls av Härryda Energi) på egen mark fram till tomtgräns. Härryda Energi AB drar i kabel i röret och ansluter till mätarskåp, förutsatt att behörig elinstallatör skickat in en färdiganmälan på att installationen är klar. Anslutningsavgiftens storlek framgår av tabellen under "Anslutningsavgifter för elnätet".

Vid tillfällig anslutning (extern byggströmscentral)

Vill du tillfälligt ansluta el för byggström så kontaktar du en behörig elinstallatör, som skickar in en föranmälan till oss. Vi besvarar föranmälan och skickar ett medgivande till elinstallatören samt uppgift på kostnad.

Vid ändring i befintlig anläggning

Om du planerar att höja/sänka din säkringsstorlek, göra förändringar på grund av ombyggnad på din elanslutning in till fastigheten, installera produktionsanläggning eller ändra mätplats kontaktar du en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss, tillsammans med situationsplan där önskad mätarplacering är markerad. Vi besvarar normalt din föranmälan inom ett par veckor. Utifrån omfattningen på de förändringar som behöver göras räknar vi på Härryda Energi fram en kostnad och skickar ett svar till dig. Om elmätaren sitter inomhus och en förändring av mätarplatsen behöver göras bör mätarplatsen flyttas ut till ett fasadmätarskåp.

Anslutningsavgifter för elnätet

Inloggning till för- och färdiganmälan

Mikroproduktion

Här finner du blanketterna för anmälan om anslutning av produktionsanläggning. Kolla om din växelriktare finns med i listan RIKTA RÄTT, i så fall välj med fördel blanketten "Produktionsanläggning enligt rikta rätt". Hittar du inte växelriktaren i listan använd istället "Anmälan anslutning av produktionsanläggning".

Observera att det är installatören som fyller i blanketten då det är installatören som intygar att ifyllda uppgifter är korrekta. Den ifyllda blanketten skrivs på av din installatör och dig som anläggningsinnehavare och bifogas föranmälan.

Produktionsanläggning enligt rikta rätt

Anmälan anslutning av produktionsanläggning

 


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.