Nyanslutning

Planerar du att bygga hus och ansluta permanent el, tillfällig el (byggström) eller ändra i din befintliga elinstallation? Tänk på att alltid vara ute i god tid och att göra rätt från början. Se instruktioner nedan:

Vid nyanslutning

Kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till ny byggnad. Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad. Vi besvarar normalt din föranmälan inom ett par veckor. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara något längre. 

Du som beställare behöver också tänka på att markarbeten utförs på ett korrekt sätt. Rörförläggning inklusive dragtråd, schaktning, håltagning samt återställande efter grävarbete behöver ske enligt våra instruktioner. Klicka nedan på det arbete som du planerar att genomföra. 

Kabelförläggning i mark

Anslutning till fasadmätarskåp

Anslutning av serviscentral 


Anslutningsavgifter

Normal anslutningsavgift för 16-25 A är minst 38 125 SEK inkl.moms. I avgiften ingår serviskabel och kabelskyddsrör fram till mätarskåp. Beställaren (kunden) står för schakt och förläggning av kabelrör (som tillhandahålls av Härryda Energi) på egen mark fram till tomtgräns. Härryda Energi AB drar i kabel i röret och ansluter till mätarskåp, förutsatt att behörig elinstallatör skickat in en färdiganmälan på att installationen är klar. Anslutningsavgiftens storlek framgår av tabellen under "Anslutningsavgifter för elnätet".

Vid tillfällig anslutning (extern byggströmscentral)

Vill du tillfälligt ansluta el för byggström så kontaktar du en behörig elinstallatör, som skickar in en föranmälan till oss. Vi besvarar föranmälan och skickar ett medgivande till elinstallatören samt uppgift på kostnad.

Vid ändring i befintlig anläggning

Om du planerar att höja/sänka din säkringsstorlek, göra förändringar på grund av ombyggnad på din elanslutning in till fastigheten, installera produktionsanläggning eller ändra mätarplats kontaktar du en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss, tillsammans med situationsplan där önskad mätarplacering är markerad. Vi besvarar normalt din föranmälan inom ett par veckor. Utifrån omfattningen på de förändringar som behöver göras räknar vi på Härryda Energi fram en kostnad och skickar ett svar till dig. Om elmätaren sitter inomhus och en förändring av mätarplatsen behöver göras bör mätarplatsen flyttas ut till ett fasadmätarskåp.

Mikroproduktion

Här finner du blanketterna för anmälan om anslutning av produktionsanläggning. Kolla om din växelriktare finns med i listan RIKTA RÄTT, i så fall välj med fördel blanketten "Produktionsanläggning enligt rikta rätt". Hittar du inte växelriktaren i listan använd istället "Anmälan anslutning av produktionsanläggning".

Observera att det är installatören som fyller i blanketten då det är installatören som intygar att ifyllda uppgifter är korrekta. Den ifyllda blanketten skrivs på av din installatör och dig som anläggningsinnehavare och bifogas föranmälan.

Produktionsanläggning enligt rikta rätt

Anmälan anslutning av produktionsanläggning

 


Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.