Anslutningsavgifter för elnätet


Följande anslutningsavgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2022. Samtliga priser är inklusive moms (25%).

 Max
 mätarsäkring

 
 Zon 1
 0-199m

 Zon 2
 200-600m
 Zon 3
 600-1200m


 Zon 4
 1200-1800m

 16-25A  38 125  38 125
 + 327,5kr/m
 169 125
 + 800 kr/m
 649 125
 + 486 kr/m
 > 35A  Enligt offert  Enligt offert  Enligt offert  Enligt offert


Priserna beror på avståndet (fågelvägen) mellan anläggningen och närmaste möjliga anslutningspunkt. Den extra meteravgiften tillkommer på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

 
Tillämpningsregler

1. Anslutningsavgiften tas ut vid nyanslutning samt vid utökning som innebär att gränsen för tidigare betald anslutning överskrids.

2. Anslutningsavgiften inkluderar jordkabel (4-ledare) inom tomtgräns även i områden med huvudsakligen luftledningsnät. Denna jordkabel kallas för servisledning. Till anslutningsavgiften för max 25 A kommer en kostnad per meter om sträckan är längre än 200m (fågelvägen) från närmaste möjliga anslutningspunkt. Nätets utförande bestäms av Härryda Energi.

3. Servisledningens sträckning och leveranspunktens läge där anslutning sker till kunden, bestäms av Härryda Energi efter samråd med beställaren.

4. Servisledningen utförs alltid för trefasanslutning.

5. Beställaren svarar för schaktning och förläggning av kabelskyddsrör inom tomtgräns enligt anvisning från Härryda Energi. Härryda Energi tillhandahåller rör/slang, som hämtas av beställaren från Härryda Energis förråd.

6. Ansökan om anslutning utförs av behörig elinstallatör till Härryda Energi. Anmälan görs digitalt via vår hemsida.
Läs mer här.

7. Anslutningsavgiften betalas normalt av fastighetsägaren och är därför knuten till fastigheten om inget annat överenskommes. Anslutningsavgiften är inte återbetalbar om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänningsleverans.


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.