Anslutningsavgifter för elnätet


Följande anslutningsavgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2020. Samtliga priser är inklusive moms (25%).

(Klicka på tabellen för att se den i större format)

 

Priserna beror på avståndet (fågelvägen) mellan anläggningen och närmaste anslutningspunkt. Den extra meteravgiften tillkommer på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

 

Tillämpningsregler

1. Anslutningsavgiften tas ut vid nyanslutning samt vid utökning som innebär att gränsen för tidigare betald anslutning överskrids.

2. Anslutningsavgiften inkluderar jordkabel (4-ledare) inom tomtgräns även i områden med huvudsakligen luftledningsnät. Denna jordkabel kallas för servisledning. Till anslutningsavgiften för max 25 A kommer en kostnad per meter om sträckan är längre än 200m (fågelvägen) från närmaste nätstation. Nätets utförande bestäms av Härryda Energi.

3. Servisledningens sträckning och leveranspunktens läge där anslutning sker till kunden, bestäms av Härryda Energi efter samråd med beställaren.

4. Servisledningen utförs alltid för trefasanslutning.

5. Beställaren svarar för schaktning och förläggning av kabelskyddsrör inom tomtgräns enligt anvisning från Härryda Energi. Härryda Energi tillhandahåller rör/slang, som hämtas av beställaren från Härryda Energis förråd.

6. Ansökan om anslutning görs till Härryda Energi på särskilt formulär, som tillhandahålls av Härryda Energi.

7. Anslutningsavgiften betalas normalt av fastighetsägaren och är därför knuten till fastigheten om inget annat överenskommes. Anslutningsavgiften är inte återbetalbar om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänningsleverans.

 


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.