Fakta om elnätet


Nedanstående uppgifter avser 2021

Antal kunder (antal leveranspunkter)

14 541 st

Ledningsnätets totala längd

1 260 km

Ledningsnät, nedgrävd kabel

  1 029 km

Ledningsnät, isolerad luftledning

   163 km

Ledningsnät, oisolerad luftledning

     68 km

Minskning av oisolerad luftledning från föregående år

       2 km

Antal stolpar (lågspänning)

3 342 st

Antal stolpar (högspänning)

1 320 st

Mottagningsstationer från regionnätet

       2 st

Fördelningsstationer

       4 st

Nätstationer, egna

   405 st

Investeringar

  32 Mkr

Underhållskostnader för året

  8,1 Mkr

Elavbrott per kund baserat på ett snitt mellan 2020-01-01 och 2020-12-31 (inkl överliggande nät)

   1,13 st

Tillgänglighet mellan 2020-01-01 och 2020-12-31 (inkl överliggande nät)

  99,56 %

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.