Fakta om elnätet


Nedanstående uppgifter avser 2018

Antal kunder (antal leveranspunkter)

14 365 st

Ledningsnätets totala längd

1 230 km

Ledningsnät, nedgrävd kabel

   991 km

Ledningsnät, isolerad luftledning

   169 km

Ledningsnät, oisolerad luftledning

     70 km

Minskning av oisolerad luftledning från föregående år

       2 km

Mottagningsstationer från regionnätet

       2 st

Fördelningsstationer

       4 st

Nätstationer, egna

   389 st

Nätstationer, kunders

     11 st

Investeringar

  35 Mkr

Underhållskostnader för året

  6,5 Mkr

Elavbrott per kund baserat på ett snitt mellan 2018-01-01 och 2018-12-31 (inkl överliggande nät)

   0,62 st

Tillgänglighet mellan 2018-01-01 och 2018-12-31 (inkl överliggande nät)

  99,99 %

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.