Energiskatt på el

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Skattesatsen beror på var i landet elen används.

Energiskatt 2020

Regeringen beslutade i november 2019 att energiskatten på el omräknas efter konsumentprisindex (KPI) och justeras upp med 0,6 öre/kWh för år 2020. Detta innebär att from 1 januari 2020 höjs energiskatten från 34,7 öre/kWh till 35,3 öre/kWh exkl moms, vilket innebär 44,13 öre/kWh inklusive moms. Ändringen finns på riksdagen.se, förordning SFS 2019:681.

Energiskatten beräknas på din totala elanvändning och from 1 januari 2018 betalas energiskatten via din elnätsfaktura från elnätsföretaget som i sin tur redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Innan år 2018 betalades energiskatten via din elhandelsfaktura.

För mer information om din totala elkostnad, klicka här.


Reducerad Energiskatt

För den el som förbrukas av hushåll och tjänstesektor i vissa kommuner i norra Sverige är energiskattenivån nedsatt med 9,6 öre per kWh från normalnivån. För el som används i jord-, skogs- och vattenbruk, i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i datorhallar eller som landström är energiskattenivån nedsatt till 0,5 öre per kWh.

Från 1 januari 2017 gäller att Företag som bedriver egen tillverkning ska ansöka om reducerad energiskatt direkt hos skattemyndigheten. Lägre skatt fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning från Skatteverket. Kom ihåg att meddela ditt elnätsföretag om du har reducerad energiskatt. 

Läs mer om lägre skatt för vissa verksamheter, på Skatteverkets hemsida.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.