Effektbrist


Risken för effektbrist har varierat under åren. Risken var högre t ex runt årsskiftena 2005-2006 och 2010-2011. Risken beror på flera saker och det är därför svårt att förutsäga när det inträffar igen.

Vad är effektbrist?

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. Det kan liknas vid en bil, som har för svag motor för att orka upp för en backe. Jämför också med
en propp som löser ut i hemmet när elförbrukningen blir för hög.

Varför blir det effektbrist?

Effektbrist i elsystemet uppstår om elnätet blir överbelastat, till exempel om några stora
kraftverk plötsligt får driftavbrott, och elkonsumtionen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå på grund av att det blir riktigt kallt samtidigt som industrin går för fullt, vilket ökar elbehovet.

Varför varnas det mest för effektbrist i södra Sverige?

Det finns inte tillräckligt många kraftverk i södra Sverige för att täcka elbehovet. Södra Sverige
är därför under stora delar av året beroende av att el transporteras från Norrland eller från
grannländerna. Om det uppstår osannolika eller flera samtidig fel i ledningsnäten kan det medföra effektbrist i södra Sverige.

Vad görs för att klara situationen med allvarlig effektbrist?

Svenska Kraftnät ansvarar för att det finns reservkraftverk, som kan startas upp vid behov och för att vissa industrier drar ned sin förbrukning. Om det inte räcker kan i värsta fall så kallad "manuell frånkoppling" av elförbrukning behöva tillämpas.

Vad är manuell frånkoppling?

Manuell frånkoppling av elförbrukning har aldrig behövt tillämpas i Sverige, men kan genomföras vid effektbrist som en absolut sista åtgärd. Det innebär att elen kopplas bort i ett speciellt område. Det är Svenska Kraftnät som beslutar om detta.

Hur kan jag förbereda mig?

Den som vill förbereda sig inför en situation av utebliven el till följd av effektbrist kan vara medveten om risken vid sträng kyla. Varningar kommer troligen att sändas i förväg i media med vädjan till medborgarna om att frivilligt dra ned elförbrukningen. Detta kan förhindra en frånkoppling. Att ha en batteridriven radio är viktigt eftersom det är den huvudsakliga informationskanalen.

Hur kan jag bidra till att minska elförbrukningen?

Det handlar om att tillfälligt ändra beteende, dra ner på elvärmen, hålla kylskåp och frysar stängda så mycket som möjligt, inte maskintvätta eller maskindiska, undvika bastu och minimera användning av annan elutrustning, t ex motorvärmare och kupévärmare.

Hur länge varar avbrottet?

Målsättningen är givetvis att kunderna ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt. Eftersom orsakerna till effektbrist kan vara så olika och sannolikt har en "nationell" koppling, dvs orsakat av haverier i kraftverk, ledningsnät eller osannolikt kallt väder så går det inte generellt att ange hur långt avbrottet kan bli. Om situationen skulle uppstå så kommer information vara tillgänglig lokalt och nationellt.

Vad ska jag tänka på när elen kommer tillbaka?

Om många hushåll har maximal elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elsystemet för överbelastning. Det kan alltså bli svart igen. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att mjukstarta efter ett avbrott. Det handlar om att inte dra på elvärmen, värmepumpen eller elpannan direkt, att vänta några timmar med maskintvätt och maskindisk och att inte börja med matlagning med elektrisk spis direkt.

Har du ytterligare frågor?

För mer information kontakta gärna vår kundservice på telefon 031-724 64 99.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.