Vi köper din el - mikroproduktion

Genom att använda egenproducerad el, minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 - Anslut din el
För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsföretag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav.

Se mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet

Steg 2 - Kolla att du uppfyller kraven
Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos Härryda Energi.
  • Du framställer förnybar el.
          • Din elanläggning ska vara placerad på en villa och avse privatperson. Är du näringsidkare, kontakta oss för mer information.
  • Du behöver vara fast ansluten till elnätet.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Mer information om mikroproduktion gällande skatteregler se Skatteverket eller mer allmän information se Energimyndighetens hemsida Solportalen

Steg 3 - Bli elhandelskund hos Härryda Energi
För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Härryda Energi Elhandel. Teckna elhandelsavtal på vår hemsida eller ring kundservice på telefonnummer 031 - 724 64 99. Är du redan kund, kontakta vår kundservice och berätta att du vill sälja din överskottsel.

Steg 4 - Börja sälja din el
Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen är till självkostnadspris och följer Nord Pools timvisa spotpris per kWh minus myndighetsavgifter 2 öre per kWh.

Du får även ersättning för nätnyttan av ditt elnätsföretag, se produktvillkor mikroproduktion nät

Begär skattereduktion för din egenproducerade el
Efter första året som mikroproducent har du rätt att begära skattereduktion för mikroproduktion upp till 18 000 kr, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vi lämnar varje år en kontrolluppgift till Skattemyndigheten gällande hur mycket el varje mikroproducent matat in på elnätet.

Produktvillkor
Produktvillkor för mikroproduktion Elhandel


Regler för momsbefrielse

På Skatteverkets webbplats ligger reglerna för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa tiden för de minsta företagen. Ett ytterligare skäl för att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.