Miljöpåverkan

Som kund hos Härryda Energi Elhandel får du förnybar el gjord av 100 % vattenkraft utan extra kostnad! Det innebär att för varje kWh som du förbrukar produceras lika mycket förnybar el i ett vattenkraftverk. Elen är också miljövarudeklarerad enligt det internationella EPD®systemet.

EPD (Enviromental Product Declaration; miljödeklaration) är kvalitetssäkrat (bygger på ISO 14025) och visar produkters hela miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. All el som våra kunder köpte av oss under år 2018 är bara gjord på vattenkraft och resulterade i 0,000 g koldioxid per kWh. Detta gör att vi tillsammans bidrar till en än bättre framtid och bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling till år 2030, och Agenda 2030 som delas av Sverige och vår regering


 

 

Globala målen för hållbar utveckling

 


Läs även trycksaken EN DROPPE AV HOPP.
Om vattenkraften idag och i framtiden, klicka här

En droppe av hopp, om svensk vattenkraft

Ursprungsmärkning av el

Härryda Energi Elhandels elförsäljning  2018:
Elen vi säljer kommer från 100 % förnybar vattenkraft.
Här kan du se vilken påverkan på miljön som sker i form av CO2-utsläpp per kWh.                           

El från 100% Vattenkraft:    
     Drift av kraftverk  Elens hela livscykel
 CO2-utsläpp  0,000 g/kWh  8,447 g/kWh

 

I elens hela livscykel ingår all miljöpåverkan från produktion av komponenterna i vattenkraftverken till återvinning eller  skrotning av komponenterna inkl. rivning av vattenkraftbyggnaden i framtiden.

Miljödiplomering 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.