Varför väljer vi vattenkraft?

19 December 2022
Guider & tips

På Härryda Energi elhandel har vi valt att enbart erbjuda elavtal med förnybar energi från 100% vattenkraft. Detta gör vi för att vi vill bidra till den gröna omställningen för Sveriges elproduktion och då är just vattenkraften är en viktig energikälla för att det ska vara möjligt.


I Sverige finns det ca 2 000 vattenkraftverk som tillsammans står för närmare 45% av Sveriges elproduktion. Vattenkraft är ett fantastiskt energislag då den är förnybar, reglerbar och inte efterlämnar några koldioxidutsläpp. Just att den är reglerbar gör att den även möjliggör för andra förnybara energikällor. När tex vind eller sol inte producerar någon el kan vattenkraften ökas upp och även tvärt om, när det blåser mycket eller är soliga dagar kan vattenkraften minskas.

Det finns dock även baksidor med vattenkraft då byggnationen av dem är ett ingrepp på naturen och påverkar djur- och växtlivet negativt. Ny teknik hjälper dock till att minska denna påverkan, tex byggs fisktrappor för att fisken ska kunna vandra sin naturliga väg för parning och lek. I Sverige är kraftbolag som driver vattenkraftverk även skyldiga att odla fisk för att kompensera för de lekplatser som förstörs till följd av vattenkraften.

Hur fungerar då vattenkraften, hur blir vatten till el som du kan använda i ditt hushåll eller företag? Jo, vattenkraft bygger på ett naturligt kretslopp där vatten avdunstar från haven och faller som regn eller snö över land. Det smälta vattnet och regnvattnet rinner sedan ned mot vattendragen där vattenkraftverken finns. Själva elproduktionen sker då vattnet strömmar genom kraftverkets turbiner som då börjar rotera. Turbinen driver en generator som omvandlar energin i vatten till el. Avgörande för hur mycket el som kan producera är vattnets fallhöjd och hur mycket vatten som passerar. För att öka fallhöjden och för att kunna lagra vatten byggs dammar. Dammarna gör det möjligt att lagra vattnet så elproduktionen kan anpassas utifrån samhällets behov av el.

När du tecknar ditt elavtal med 100% vattenkraft hos oss kan vi inte garantera att du får just bara vattenkraft till den el som du använder hemma hos dig utan det är alltid en mix av alla kraftslag. Men vi kan däremot lova att motsvarande mängd el som du förbrukar kommer produceras av vattenkraft, detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier. På så sätt är du med och bidrar till den gröna omställningen och morgondagens klimat- och energismarta samhälle!

 

Visste du att?

  • 80% av alla vattenkraft tillverkas i Norrland
  • Svensk vattenkraft tillverkar ca 65 TWh per år vilket är ca 30% mer än hela Svenska industrins elanvändning under ett år.
  • Sveriges största vattenmagasin är sjön Vänern
  • Norge producerar ca dubbelt så mycket vattenkraft som Sverige på ett år och är tillsammans med Sverige de två av nationer som producerar och använder mest vattenkraft i Europa.
  • Vattenkraft är den enskilt största orsaken till att vi i Sverige har så stor andel förnybar energi och så låg andel fossila bränslen i elproduktionen. Något som gör oss unika och ett föredöme för andra länder.
     
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.