•  

  Ta vara på solenergin
  med våra solpaneler

  Läs mer

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig

  Teckna elavtal idag!

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig


Organisation


Verksamheten vid företaget är indelad i fyra enheter:

Nät

Avdelning Nät ansvarar för utformning av elnät och driftdatanät. Nät planerar utbyggnad av elnätet både på lång och kort sikt. Nät har resurser för planering och beredning. Nät kan ses som en intern beställarfunktion, vilket innebär att avdelning Nät beställer utförandet av om- och tillbyggnader av avdelning Anläggning.

Avdelning Nät ansvarar för drift av elnätet avseende: driftplanering (kort och lång sikt), avbrottsplanering, driftorderhantering, driftövervakning och administration av fel. Kopplingar i nätet utförs på uppdrag av Nät av Anläggning.

Avdelning Nät ansvarar för utformning och drift av driftdatanätet och hantering av detta på liknande sätt som för elnätet.

Anläggning

Inom Anläggning finns företagets distributionselektriker (elmontörer). Anläggning ansvarar för om- och nybyggnationer samt underhåll av företagets anläggningar inklusiver elmätutrustning i fält.

Anläggning ansvarar även för utförande av kundnära arbeten, som exempelvis nya serviser och servisändringar, kabelutsättning, trädanvisning och elkvalitetsmätning.

Marknad

Avdelning Marknad är den avdelning som våra kunder oftast kommer i kontakt med. Det kan handla om fakturaärenden, flyttanmälan eller felanmälan. Marknad nås under kontorstid, övriga tider anlitar vi SOS för akuta frågor.

Inom Marknad finns även marknadsföring och fakturering av elnät och elhandel.

Marknad ansvarar för mätvärdeshantering inklusive eventuella mätdatabaser. Marknad är även beställarfunktion för mätning, dvs uppsättning, underhåll och drift av elmätutrustning i fält.

Stab

I denna funktion finns två personer; ekonomicontroller och administration.

Ekonomicontroller ansvarar för ekonomiredovisning bokföring, ekonomiuppföljning med analyser, likviditet och finansiering, budget och prognos, årsredovisning och årsrapporter.

Administration ansvarar för kontorsadministration, lokaler, försäkringar, reklamationer och avtal med Härryda kommun. 

Härryda Energi Marknad

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.