Ökad elmatningskapacitet

Feb
03

Mot bakgrund av den utveckling som pågår och planeras inom kommunen behövs utökad kapacitet i ledningsnätet i området. Situationen kan komma att bli kritisk inom något eller några år om inga åtgärder görs.

Enligt den plan som Härryda Energi och Vattenfall utarbetade 2008 skulle Vattenfall bygga en ny 130 kV ledning till Landvetter med idrifttagning omkring 2012. Härryda Energi skulle göra ombyggnader och kompletteringar i det befintliga 20 kV systemet som Härryda Energi äger.

Mot bakgrund av att tidplanen är kraftigt försenad för den planerade 130 kV ledningen har Härryda Energi i dialog med kommunen utrett alternativa förstärkningsåtgärder. Resultatet av utredningen är ett förslag att  istället för den planerade 130 kV ledningen höja kapaciteten i delar av det befintliga 20 kV systemet. Detta kan ske genom att öka spänningen från 20 kV till 40 kV. Redan när ledningarna byggdes fanns denna tanke och flera av de befintliga 20 kV ledningarna är därför byggda för att möjliggöra denna spänningshöjning till 40 kV.

Dock behövs ombyggnad av ett antal transformatorstationer för att möjliggöra 40 kV.

Det föreslagna alternativet är attraktivt eftersom det behövs minimalt med tillkommande ledningsstråk. Härryda Energi har ansökt om rätt att bedriva eldistribution med 40 kV och inväntar nu detta beslut.     

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.