Anslutningsavgifter för elnätet


Följande anslutningsavgifter gäller fr. o m 1 januari 2014. Moms ingår f.n. 25%.

 Max mätarsäkring

 Zon 1
 0-200 m

 Zon 2
 200-600 m

 Zon 3
 600-1200 m

 Zon 4
 1200-1800 m

 T.o.m. 25 A  27 625 kr  27 625 kr + 236kr/m  122 125 kr + 140 kr/m  206 125 kr + 209 kr/m
 35 A och uppåt  Offertpris  Offertpris  Offertpris  Offertpris

 

Tillämpningsregler

1. Anslutningsavgiften tas ut vid nyanslutning samt vid utökning som innebär att gränsen för tidigare betald anslutning överskrids.

2. Anslutningsavgiften inkluderar jordkabel (4-ledare) inom tomtgräns även i områden med huvudsakligen luftledningsnät. Denna jordkabel kallas för servisledning. Till anslutningsavgiften för max 25 A kommer en kostnad per meter om sträckan är längre än 200m (fågelvägen) från närmaste nätstation. Nätets utförande bestäms av eldistributören.

3. Servisledningens sträckning och leveranspunktens läge där anslutning sker till kunden, bestäms av eldistributören efter samråd med beställaren.

4. Servisledningen utförs alltid för trefasanslutning.

5. Beställaren svarar för schaktning och förläggning av kabelskyddsrör inom tomtgräns enligt anvisning från eldistributören. Eldistributören tillhandahåller rör/slang, som hämtas av beställaren från eldistributörens förråd.

6. Ansökan om anslutning görs till eldistributören på särskilt formulär, som tillhandahålls av eldistributören.

7. Anslutningsavgiften betalas normalt av fastighetsägaren och är därför knuten till fastigheten om inget annat överenskommes. Anslutningsavgiften är inte återbetalbar om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänningsleverans.

Kabelskåp elanslutning

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.