Energiskatt på el

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Skattesatsen beror på var i landet elen används.

Energiskatt flyttas till elnätsfakturan 1/1-18

Fr.o.m. 1 januari 2018 flyttas energiskatten från elhandelsföretaget till elnätsföretaget.

Detta innebär exempelvis att en villa som använder c:a 15 000 kWh el per år, kommer att få en kostnad från elhandelsföretaget som är c:a 6 000 kr lägre per år och en kostnad från elnätsföretaget som blir c:a 6 000 kr högre per år, när energiskatten med pålägg för moms flyttas till elnätsföretaget.

För dig som har en faktura med både elnät och elhandel, kommer du bara se att energiskatten flyttas från raden Elhandel till Elnät istället.

Har du två fakturor för din el, en med din elhandelskostnad och en med din elnätskostnad, så kommer fakturan från ditt elhandelsföretag vara utan energiskatt och fakturan från ditt elnätsföretag vara med energiskatt. På energiskatten tillkommer moms med 25 %.

Energiskatten beräknas på din totala elanvändning. Fr om 1 januari 2018 är energiskatten 33,1 öre/kWh exkl. moms och blir 41,375 öre/kWh inkl. moms, för större delen av landet.

Energiskatten höjs i två steg

För att finansiera två av förslagen som ingår i den stora energiöverenskommelsen som gjordes den 10 juni 2016 beslutade Riksdagen den 17 maj 2017 att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag, i två steg, dels den 1 juli 2017 och dels den 1 januari 2019. Energiöverenskommelsen syftar till att nå mål som att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och enbart ha förnybar elproduktion år 2040.

Energiöverenskommelsen från juni 2016 är en ramöverenskommelse mellan flera partier gällande Energipolitiken. Den bygger på de tre grundpelarna ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet . Dessa syftar bl a till bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar. 

Höjning i steg ett, dvs fr o m 1 juli 2017 resulterade i att energiskatten blev 32,5 öre/kWh exkl moms samt att den blir 33,1 öre/kWh exkl. moms fr om 1 januari 2018 med normal indexreglering enligt lag. 

Höjningen i steg två, dvs  fr o m 1 januari 2019 blir energiskatten 34,7 öre/kWh exkl moms och därefter tillkommer normala indexregleringar enligt lag.

Det finns vissa områden i Sverige samt verksamheter som har en lägre energiskatt. Exempelvis om du bor i Norrbottens, Jämtlands eller Västerbottens län eller i Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Torsby, Malung, Orsa och Älvdalens kommun reduceras energiskatten till 28,63 öre/kWh inkl. moms (22,9 öre/kWh exkl. moms) tom 31/12-17. Detta innebär att jämförpriset reduceras med 12,00 öre/kWh inkl. moms för dessa specifika områden. Läs mer på Skattemyndighetens hemsida.

Företag 

Från 1 januari 2017 gäller att Företag som bedriver egen tillverkning ska ansöka om reducerad energiskatt direkt hos skattemyndigheten. Lägre skatt fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning från Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.   

På Skatteverkets hemsida finns mer information om Energiskatt, klicka här.

 Vattenkraft

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.