•  

  Ta vara på solenergin
  med våra solpaneler

  Läs mer

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig

  Teckna elavtal idag!

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig

 

40 kV elnät

Härryda kommun fortsätter att växa med antalet invånare, bostäder och företag i kommunen. Samtidigt ändras elanvändandet då fler svenskar har saker och tjänster som behöver el för att fungera. Där till finns en än större miljö-medvetenhet med fler elbilar som behöver el för att laddas, fler kunder/invånare som efterfrågar solceller för att skapa egen el och även sälja den till oss på Härryda Energi. Dessa förändringar påverkar elnätet och ställer ökade krav på dagens och kommande års elnät och elleverans.

Omläggning till ökad kapacitet med 40kV

Vi gör därför nu vårt enskilt största investeringsprojekt genom tiderna och detta börjar gå mot sitt slut. Det gäller omläggning av delar av vårt 20kV nät som vi planerar att spänningshöja till 40kV under hösten och skapa en ny elnätsslinga med ökad kapacitet.

40 kV elnät

Projektet startade 2014 med planeringsstudier och tillståndsfrågor. Tre år från idé till drift-tagning är en kort tid för projekt av denna storlek. Vi gjorde tidigt en översiktsplan med alla delprojekt, som vi därefter löpande har övervakat. Ett flertal arbeten har utförts på olika platser runt om i vårt elnät. Förutom egen personal så har även många entreprenörer och konsulter varit involverade i projektet. Mottagnings- och fördelningsstationer har fått kompletteras och i vissa fall byggts om med nya ställverk, transformatorer samt kontrollutrustning. Luftledningar har delvis byggts om och nya kablar har grävts ner, allt för att möjliggöra spänningshöjningen

Åtgärderna genomförs just för att kunna tillgodose det ökande elbehovet som expansionen i vårt område medför. Närmast i tiden sker stora förändringar i Landvetter genom expansionen av Airport city, dvs området runt Landvetter flygplats. Det nya nät som nu byggs upp ger även en bra grund för en säker framtida elmatning till den kommande expansionen i södra Landvetter.

Spänningshöjningen medför att en rad olika moment behöver utföras enligt fastställd plan. För att kunna genomföra höjningen kan det uppkomma störningar i samband med omkopplingar i nätet. Vi ber alla att ha överseende. Vår förhoppning är att detta stora elnätsprojekt ska gå så smidigt som möjligt.

40 kV Solsten

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.