•  

  Ta vara på solenergin
  med våra solpaneler

  Läs mer

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig

  Teckna elavtal idag!

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig


Nyanslutning

Planerar du att bygga hus och ansluta permanent el, tillfällig el (byggström) eller ändra i din befintliga elinstallation? Tänk på att alltid vara ute i god tid!

Vid nyanslutning

Kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till ny byggnad. Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas tillsammans med en situationsplan, där önskad mätarplacering är markerad. Vi besvarar din föranmälan inom ett par veckor som regel. Under semester-perioden kan handläggningstiden vara något längre.

Anslutningsavgifter

Normal anslutningsavgift för 16-25 A är minst 22 100 SEK exkl.moms. I avgiften ingår serviskabel och kabelskyddsrör fram till mätarskåp. Beställaren (kunden) står för schakt och förläggning av kabelrör på egen mark fram till tomtgräns. Härryda Energi AB drar i kabel i röret och ansluter till mätarskåp, förutsatt att behörig elinstallatör skickat in en färdiganmälan på att installationen är klar. Anslutningsavgiftens storlek framgår av tabellen under "Anslutningsavgifter".

Vid tillfällig anslutning (extern byggströmscentral)

Vill du tillfälligt ansluta el för byggström så kontaktar du en behörig elinstallatör, som skickar in en föranmälan till oss. Vi besvarar föranmälan och skickar ett medgivande till elinstallatören samt uppgift på kostnad.

Vid ändring i befintlig anläggning

Om du planerar att höja/sänka din säkringsstorlek, göra förändringar på grund av ombyggnad på din elanslutning in till fastigheten, installera produktionsanläggning eller ändra mätplats kontaktar du en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss, tillsammans med situationsplan där önskad mätarplacering är markerad. Denna besvarar vi inom ett par veckor, som regel. Utifrån omfattningen på de förändringar som behöver göras räknar vi på Härryda Energi fram en kostnad och skickar ett svar till dig. Om elmätaren sitter inomhus och en förändring av mätarplatsen behöver göras bör mätarplatsen flyttas ut till ett fasadskåp.

Anslutningsavgifter för elnätet

För- och färdiganmälan

Anmälan anslutning mikroproduktion

 Hus anslutning

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.